ชื่อสามัญ Levonorgestrel

ชื่อทางการค้า Hyan , Jadelle ,Madonna ,Mirena,Norplant ,Postinor 2 ,

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาLevonorgestrel

 • คุมกำเนิด ขนาดที่ใช้ .30 มก/วัน
 • คุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ภายใน 72 ชั่วโมง ขนาดที่ใช้ 1.5 มก
 • ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในวัยทอง

ข้อห้ามใช้Levonorgestrel

 • การตั้งครรภ์
 • เลือดออกช่องคลอดที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคหลอดเลือดแดง
 • เนื้องอกตับ Adenama
 • ประวัติมะเร็งเต้านม
 • เป็นไข่ปลาอุมาก่อน

ควรระวังการใช้ในผู้ป่วย

ผลข้างเคียงของยา

 • มีอาการจุกเสียดท้อง
 • มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
 • บวม
 • มีผื่น ลมพิษ
 • เต้านมโตและเจ็บ
 • ปวดศีรษะ
 • ประจำเดือนมากระปริดกระปอย
 • มีการเปลี่ยนแปลงผลเลือดการตรวจตับ
 • อาจจะทำให้เกิดเกล็ดเลือดต่ำ
 • เกิดโรคอัมพาต

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม X ไม่ควรใช้ยานี้ในคนตั้งครรภ์