ยารักษาเบาหวาน Pioglitazone

Pioglitazone

คำเตือนสำหรับผู้ที่ใช้ยานี้รักษาโรคเบาหวาน

หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงให้หยุดยาและพบแพทย์

ยาตัวนี้ดูดซึมเร็ว ให้พร้อมอาหารตอนเช้าสามารถลดน้ำตาลตอนเช้า FPG 25-40 มก.% ลดน้ำตาลเฉลี่ย HbA1c 0.6-1 % ยาตัวนี้ลดระดับ triglyceride ลดระดับ insulin แต่เพิ่มระดับ HDLและระดับ LDL

กลไกการออกฤทธิ์

  1. เพิ่มการออกฤทธิ์ของอินซูลิน แต่ไม่เพิ่มการหลั่งการหลั่งอินซูลิน
  2. เพิ่มการใช้ glucose ในกล้ามเนื้อ
  3. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Pioglitazone

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ข้อห้ามใช้Pioglitazone

ผลข้างเคียงของยา Pioglitazone

ข้อควรระวัง

ควรระวังในโรคตับ คนให้นมบุตร คนท้อง และคนที่หัวใจวาย

ยาที่มีขายในประเทศไทยคือ Avandia,Actose