หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการของความเครียด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องรู้ว่าคุณอยู่ในภาวะเครียดหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นแรกในการดูแล ความเครียดจะสะสมโดยที่ท่านไม่ทราบ จนกระทั่งความเครียดนั้นถึงจุดจนเกิดอาการของความเครียดคือ

   

 


fb google