หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

a


กระเจี๊ยบเปรี้ยว,ใบ 100 g. 48
กระเจี๊ยบมอญ,ฝักอ่อน 100 g. 26
กระชาย 100 g. 54
กระโดน(โดน),ยอด 100 g. 96
กระถิน,ยอดอ่อน 100 g. 77
กระทือขาว 100 g. 17
กระทือแดง 100 g. 18
กรุงเขมา, ใบ 100 g. 95
กรุงเขมา, น้ำคั้นจากใบ 100 g. 3
กะทกรก, ยอด 100 g. 66
กะเพราแดง,ใบ 100 g. 46
กะหล่ำ,ดอก 100 g. 13
กะหล่ำปลี 100 g. 16
กุยฉ่าย,ดอก 100 g. 32
ขจร,ดอก 100 g. 78
ขนุน,อ่อน 100 g. 49
ขมิ้นขาว 100 g. 26
ข้าวโพด,อ่อน 100 g. 33
ข้าวสาร,ดอก 100 g. 39
ข่าอ่อน,หน่อ 100 g. 21
ข่าอ่อน,หัว 100 g. 24
ขิงแก่ 100 g. 28
ขิง,อ่อน 100 g. 14
ขี้เหล็ก, ยอดและใบอ่อน 100 g. 87
ขี้เหล็ก, ดอก 100 g. 98
คื่นช่าย 100 g. 23
คูน 100 g. 12
แค, ดอก 100 g. 38
แค, ยอด 100 g. 108
แครอท 100 g. 42
จำปานา 100 g. 37
จิก, ยอด 100 g. 56
ชะพลู,ใบ 100 g. 119
ชะมวง,ใบ 100 g. 64
ชะอม, ยอด 100 g. 80
ดอกงิ้วแดง, แห้ง 100 g. 317
ดอกต้างป่า จ.แพร่ 100 g. 60
ดอกผักกวางตุ้ง 100 g. 34
ดอกผักอ้วน จ.เชียงใหม่ 100 g. 50
ดอกโสน 100 g. 54
ดากเงาะ 100 g.
โด่เด่ 100 g. 70
ต้นกระเทียม 100 g. 40
ต้นหอม 100 g. 34
ต้นหอม,ดอก 100 g. 20
ตะเกียงกะหล่ำ 100 g. 36
ตะละปัดฤาษี, ตะละปัดใบพาย 100 g. 17
ตะลิงปลิง,ผล 100 g. 11
ตั้งโอ๋,ใบ 100 g. 20
ตำลึง,ใบ,ยอดอ่อน 100 g. 39
เตียง,ผล 100 g. 64
แตงกวา 100 g. 15
แตงไทยอ่อน 100 g. 13
แตงโมอ่อน 100 g. 12
แตงร้าน 100 g. 8
ถั่วแขก 100 g. 31
ถั่วงอก 100 g. 39
ถั่วงอกหัวโต 100 g. 79
ถั่วปี, ผักสด 100 g. 39
ถั่วฝักยาว 100 g. 39
ถั่วฝักยาว, แดง 100 g. 35
ถั่วพู, ฝักอ่อน 100 g. 23
ถั่วไร่ 100 g. 36
ถั่วลันเตา 100 g. 58
เถาคัน,ผล 100 g. 27
ทองหลาง, ใบ 100 g. 72
น้ำเต้า, เนื้อ 100 g. 10
น้ำเต้า, ผล 100 g. 17
น้ำเต้า, ไส้ 100 g. 10
เนียงนก, ผล 100 g. 153
เนียงรอก 100 g. 88
เนียงหรือชเนียง, ผล 100 g. 162
บร็อคโคลี่ 100 g. 33
บวบงู 100 g. 16
บวบหอม 100 g. 16
บวบเหลี่ยม 100 g. 18
บอนส้ม 100 g. 18
บัวบก,ใบ 100 g. 54
บุกเกียง, ยอดอ่อน 100 g. 21
บุกงูเหลือม, ยอดอ่อน 100 g. 17
ใบเตย 100 g. 55
ใบเตย, น้ำคั้น 100 g. 4
ใบปอ, ภาคใต้ 100 g. 77
ใบเปราะ 100 g. 18
ใบยี่หร่า 100 g. 56
ใบสะท้อน,น้ำคั้น 100 g. 133
ปรงทะเล 100 g. 64
ประดอง,ผล 100 g. 350
ผักกวางตุ้ง 100 g. 14
ผักกวางตุ้ง,ไต้หวัน 100 g. 15
ผักกะเฉด 100 g. 40
ผักกะโดน 100 g. 90
ผักกะสัง 100 g. 13
ผักกะออม 100 g. 24
ผักกาดขาว 100 g. 11
ผักกาดเขียว จ.กรุงเทพฯ 100 g. 17
ผักกาดเขียว จ.เชียงใหม่ 100 g. 26
ผักกาดนกเขา จ.สงขลา 100 g. 24
ผักกาดหอม 100 g. 27
ผักกีบม้า 100 g. 18
ผักกุ่มดอง 100 g. 108
ผักกูด 100 g. 25
ผักขาเขียด 100 g. 16
ผักขี้ขวง 100 g. 34
ผักขี้ใต้ 100 g. 17
ผักขี้หูด จ.เชียงใหม่ 100 g. 15
ผักแขยง,กรุงเทพฯ 100 g. 31
ผักแขยง,อุบลฯ 100 g. 38
ผักคะน้า 100 g. 31
ผักจวง 100 g. 164
ผักจากง 100 g. 79
ผักจิกนอนวัน 100 g. 274
ผักจุมปา(กุมปลา) 100 g. 44
ผักเจียงคา 100 g. 70
ผักชีฝรั่ง 100 g. 38
ผักชีล้อม 100 g. 27
ผักชีลาว 100 g. 39
ผักเดือยดิน 100 g. 134
ผักติ้ว 100 g. 63
ผักเตา 100 g. 26
ผักบ่อ 100 g. 15
ผักบุ้งขาว 100 g. 27
ผักบุ้งแดง 100 g. 19
ผักปลัง(ผักปั๋ง) 100 g. 24
ผักป๋วยเล้ง 100 g. 25
ผักผำ 100 g. 9
ผักไผ่ 100 g. 62
ผักผ่อง 100 g. 30
ผักแพงพวย 100 g. 46
ผักแพว, อุบลฯ 100 g. 42
ผักมันปู 100 g. 112
ผักเม็ก 100 g. 84
ผักเม่า 100 g. 58
ผักแมะ 100 g. 56
ผักลำปะสี 100 g. 31
ผักลิ้น, สงขลา 100 g. 12
ผักแว่น 100 g. 27
ผักแส้ว,ยอด, เชียงใหม่ 100 g. 52
ผักเสม็ด 100 g. 75
ผักเสี้ยว (ชงโค), เชียงใหม่ 100 g. 61
ผักหนาม 100 g. 21
ผักห่มน้อย, อุบล 100 g. 33
ผักหมากหมก 100 g. 73
ผักหมุย 100 g. 104
ผักหวาน 100 g. 47
ผักหวานบ้าน 100 g. 39
ผักออบแอบ 100 g. 49
ผักอีหล่ำ 100 g. 86
ผักฮ้วน,ยอด, เชียงใหม่ 100 g. 68
ผักฮี้,ยอด, เชียงใหม่ 100 g. 55
ผักเฮือด,ยอด, เชียงใหม่ 100 g. 45
พริกขี้หนู,อุบล 100 g. 44
พริกขี้หนูเม็ดเล็ก 100 g. 55
พริกชี้ฟ้า เขียว 100 g. 44
พริกชี้ฟ้า แดง 100 g. 58
พริกไทยอ่อน,เมล็ด 100 g. 94
พริกหนุ่ม 100 g. 11
พริกหยวก 100 g. 27
พริกเหลือง 100 g. 82
พริกหวาน, พริกยักษ์ 100 g. 55
ฟักข้าว 100 g. 28
ฟักเขียว 100 g. 11
ฟักทอง เนื้อ 100 g. 124
ฟักทอง เนื้อและเปลือก 100 g. 43
ฟักทอง ยอดอ่อน 100 g. 16
มะกอกไทย 100 g. 79
มะกอก ยอดอ่อน 100 g. 46
มะขาม,ฝักสด 100 g. 70
มะขาม,ยอดอ่อน 100 g. 55
มะเขือกรอบ 100 g. 40
มะเขือขาว,ดอง 100 g. 26
มะเขือขื่น 100 g. 48
มะเขือเครือ 100 g. 13
มะเขือเจ้าพระยา 100 g. 26
มะเขือเทศ 100 g. 22
มะเขือพวง 100 g. 46
มะเขือม่วง 100 g. 28
มะเขือแม่สอด(มะระหวาน) 100 g. 18
มะเขือเสวย 100 g. 33
มะดัน 100 g. 31
มะระขี้นก 100 g. 17
มะระขี้จีน 100 g. 28
มะระ,ยอดอ่อน 100 g. 79
มะรุม,ฝัก 100 g. 32
มะละกอดิบ กุดเป่ง อุบลฯ 100 g. 27
มะละกอดิบ ผลป้อม 100 g. 33
มะละกอดิบ ผลยาว 100 g. 13
มะแว้ง 100 g. 59
มะอึก 100 g. 53
ยอดฟักข้าว,เชียงใหม่ 100 g. 43
ยอดผักแส้ว เชียงใหม่ 100 g. 47
ยอดผักฮ้วน เชียงใหม่ 100 g. 58
ยอดผักฮี้ เชียงใหม่ 100 g. 50
ยอดผักเฮือด เชียงใหม่ 100 g. 39
ยอดมะพร้าวอ่อน เชียงใหม่ 100 g. 34
ยอดมะพร้าวอ่อน นครปฐม 100 g. 42
ลูกตะลิงปลิง 100 g. 11
ลูกเนียง หรือชะเนียง 100 g. 156
ลูกเนียงนก 100 g. 151
สะตอ 100 g. 130
สมอไทย 100 g. 53
สะเดา,ยอด 100 g. 76
สะแล 100 g. 79
สายบัว 100 g. 6
หน่อไม้ปี๊บ 100 g. 39
หน่อไม้ไผ่ตง 100 g. 27
หน่อไม้ไผ่ป่า 100 g. 29
หน่อไม้หวาน, หน่อเล็ก 100 g. 9
หน่อไม้หวาน, หน่อใหญ่ 100 g. 18
หน่อเหลียง 100 g. 88
หยวกกล้วยน้ำว้า 100 g. 6
หยวกกล้วยอ่อน 100 g. 13
หัวปลี 100 g. 25
เห็ดขมิ้น 100 g. 25
เห็ดนางรม 100 g. 28
เห็ดบัว(เห็ดฟาง) 100 g. 43
เห็ดบัว(เห็ดฟาง) 100 g. 28
เห็ดเป๋าฮื้อ 100 g. 29
เห็ดเผาะ 100 g. 37
เห็ดลม 100 g. 76
เห็ดลม, ภาคใต้ 100 g. 65
เห็ดหูหนู 100 g. 43

 

อาหาร ปริมาณ แคลอรี่
ข้าวสวย 1 ทัพพี 60 กรัม 80 แคลอรี่
ขนมปัง 1 แผ่น 30 กรัม 80 แคลอรี่
ข้าวเหนียว 1ทัพพี 70กรัม 160 แคลอรี่
เส้นใหญ่ 1 ทัพพี 50 กรัม 80 แคลอรี่
เส้นหมี่ 2 ทัพพี 54 กรัม 80 แคลอรี่
บะหมี่เหลือง 1 ทัพพี 54 กรัม 120 แคลอรี่
บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูป 1 ซอง 250 แคลอรี่
เส้นขนมจีน 1 จับ 72 กรัม 80 แคลอรี่
มะกะโรนีสุก 1 ทัพพี 80 กรัม 80 แคลอรี่
วุ้นเส้นสุก 2 ทัพพี 120 กรัม 80 แคลอรี่
เผือก 1 ทัพพี 60 กรัม 80 แคลอรี่
มันเทศสุก 1 ทัพพี 60 กรัม 80 แคลอรี่
ข้าวโพดสุก 1 ฝัก 130 กรัม 160 แคลอรี่
เกาลัด 10 เมล็ด 30 กรัม 80 แคลอรี่
เม็ดขนุน 5 เม็ด 50 กรัม 80 แคลอรี่
ลูกเดือย 1 ช้อนโต๊ะ 12.5 กรัม 44 แคลอรี่
ข้าวโอ๊ต ชนิดโรย 1 ช้อนโต๊ะ 6.7 กรัม 28 แคลอรี่
มันฝรั่งสุก 3 1 ทัพพี 60 กรัม 52 แคลอรี่

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน