พลังงานจากอาหารกลุ่มนม

 

พลังงานกลุ่มนมตามปริมาตร

อาหาร ปริมาณ แคลอรี่
นมจืด สูตรปกติ 200 มล. 130
นมจืด ไขมัน0% 200 มล. 70
นมจืด ไขมันต่ำ 200 มล. 140
นมข้นจืด 1 ช้อนชา 7
นมผง 1 ช้อนตวง 170
นมผงไม่มีไขมัน 1 ช้อนตวง 80
นมถั่วเหลืองสูตรไม่มีน้ำตาล 1 กล่อง 110
นมถั่วเหลืองสูตรน้ำตาลน้อย 1 กล่อง 140
นมถั่วเหลืองสูตรงาดำ,ข้าว 1 กล่อง 130
นมถั่วเหลืองสูตรปกติ 1 กล่อง 260
นมถั่วเหลืองสูตรน้ำตาลน้อย 1 กล่อง 200

 

พลังงานจากนม ตามน้ำหนัก(100 g.)

อาหาร แคลอรี่
นมข้นจืด, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม 114
นมข้นจืด, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรมันเนย 105
นมข้นหวาน, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม 324
นมข้นหวาน, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรน้ำมันปาล์ม ผสมมันเนย 331
นมข้นหวาน, คืนรูป, แปลงไขมัน สูตรมันเนย 337
นมเปรี้ยว, ยาคูลท์ 54
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, สูตรนมสด, ตราบีทาเกน 72
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, พาสเจอร์ไรส์ สูตรนมสด, รสผลไม้รวม 72
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, สูตรโยเกิร์ต 35 %, รสผลไม้รวม 66
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, สูตรโยเกิร์ต 76.5 %, รสผลไม้รวม 71
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม,ไขมันต่ำ, ยูเอชที, รสนม 54
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ไขมันต่ำ, ยูเอชที, รสผลไม้รวม 53
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, สูตรนมสด 85 %, รสผลไม้รวม 64
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ยูเอชที, สูตรนมสด 50 %,รสผลไม้รวม 70
นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, สูตรนมสด ผสมนมผง, รสผลไม้รวม 62
นมผงธรรมดา 499
นมผงขาดมันเนย 358
นมผง, ชนิดเม็ด 477
นมสด, พาสเจอร์ไรส์ 58
นมสด, พาสเจอร์ไรส์, รสหวาน 79
นมสดพร่องมันเนย, พาสเจอร์ไรส์ 44
นมสด, ยูเอชที 65
นมสด, ยูเอชที, รสหวาน 69
นมสด, พร่องมันเนย, 42
นมสดพร่องมันเนย,ผสมนมพร่องมันเนย อัตราส่วน 46 : 6 46
นมสดพร่องมันเนย,สูตรนมสด ผสมนมพร่องมันเนย อัตราส่วน 22 : 78 41
นมสด,สเตอริไลซ์ 56
เนย, ชนิดเค็ม 764
เนยแข็ง, เชดาร์ 340
โยเกิร์ต 107
โยเกิร์ต, สูตรนมสดผสมนมพร่องมันเนย 90
โยเกิร์ต, สูตรนมสดผสมนมพร่องมันเนย 79 : 3,รสผลไม้รวม 126
โยเกิร์ต, สูตรนมสดผสมนมพร่องมันเนย 73 : 4,รสผลไม้รวม 122
โยเกิร์ต, ไขมันต่ำ, รสผลไม้รวม 92