หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
สมัยก่อนมีการแนะนำให้รับประทานผลไม้เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง รวมทั้งโรคเบาหวาน ที่ผ่านมาผลการศึกษามีทั้งสนับสนุุและไม่เป็นไปทางที่คิด ได้มีการรวบรวมการศึกษาการรับประทานผลไม้จะลดโรคเบาหวาน หรือโรคเรื้อรังได้หรือไม่ โดยรวบรวมการศึกษา 3 การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 2 แสนคนโดยมีการประเมินเรื่องสุขภาพ วิถีชีวิต อาหารทุก 2 ปี ผลการศึกษาพบว่า

ผู้เขียนได้เขียนข้อจำกัดของการศึกษานี้เกี่ยวกับปริมาณผลไม้ที่รับประทาน ผู้ให้ข้อมูลมีการเบี่ยงเบนข้อมูล และกลุ่มที่ศึกษามีความแตกต่าง

BMJ. Published online August 29, 2013.

ข้อคิดเห็นของผู้เขียน

  1. การเพิ่มปริมาณผลไม้จะเพิ่มปริมาณเกลือโพแทสเซี่ยมซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิต
  2. ในผลไม้อุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ฐาตุรวมทั้งสารต้านอนุมูลิสระมากมาย
  3. การรับประทานผลไม้จะมีใยอาหารที่จะลดการดูดซึมของไขมัน และจากรายงานว่าป้องกันโรคเบาหวานได้
  4. การเลือกผลไม้ให้เลือกผลไม้ที่ไม่หวานมาก และมีดัชนี้น้ำตาลไม่สูง
   

fb google