สมัยก่อนมีการแนะนำให้รับประทานผลไม้เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง รวมทั้งโรคเบาหวาน ที่ผ่านมาผลการศึกษามีทั้งสนับสนุุและไม่เป็นไปทางที่คิด ได้มีการรวบรวมการศึกษาการรับประทานผลไม้จะลดโรคเบาหวาน หรือโรคเรื้อรังได้หรือไม่ โดยรวบรวมการศึกษา 3 การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 2 แสนคนโดยมีการประเมินเรื่องสุขภาพ วิถีชีวิต อาหารทุก 2 ปี ผลการศึกษาพบว่า

 

 • การรับประทานผลไม้จะช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2
 • น้ำผลไม้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
 • รับประทานผลไม้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งก็เพียงพอที่จะลดการเกิดโรคเบาหวาน
 • ผลไม้ที่มีรายงานว่าลดการเกิดโรคเบาหวานได้แก่
  • blueberries
  • grapes and raisins
  • apples and pears
  • bananas
  • grapefruit
 • การรับประทาน cantaloupe และน้ำผลไม้พบว่าทำให้ความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
 • ที่น่าแปลกใจในรายงานนี้กล่าวว่าการรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานต่ำ ในขณะที่รับประทานอาหารที่มีดัชนี้น้ำตาลปานกลางกลับมีความเสี่ยงเบาหวานเพิ่มมากขึ้น

ผู้เขียนได้เขียนข้อจำกัดของการศึกษานี้เกี่ยวกับปริมาณผลไม้ที่รับประทาน ผู้ให้ข้อมูลมีการเบี่ยงเบนข้อมูล และกลุ่มที่ศึกษามีความแตกต่าง

BMJ. Published online August 29, 2013.

ข้อคิดเห็นของผู้เขียน

 1. การเพิ่มปริมาณผลไม้จะเพิ่มปริมาณเกลือโพแทสเซี่ยมซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิต
 2. ในผลไม้อุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุรวมทั้งสารต้านอนุมูลิสระมากมาย
 3. การรับประทานผลไม้จะมีใยอาหารที่จะลดการดูดซึมของไขมัน และจากรายงานว่าป้องกันโรคเบาหวานได้
 4. การเลือกผลไม้ให้เลือกผลไม้ที่ไม่หวานมาก และมีดัชนี้น้ำตาลไม่สูง