หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

วิธีออกกำลังกายเป็นอย่างไร

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะออกกำลังกาย ควรจะเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย

  1. Warm up คือการอบอุ่นร่างกาย โดยการเดิน หรือวิ่งเหยาะ เพื่อเตรียมให้รางกายพร้อม ที่จะออกกำลังกาย เลือดจะได้ไหลเวียนสู่ร่างกายมากขึ้น กล้ามเนื้อก็มีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น
  2. หลังจากนั้นจึงจะยึดเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ เพื่อให้กล้ามเนื้อพร้อมที่จะออกกำลัง การยึดเส้นจะมีความสำคัญในการป้องกันกล้ามเนื้อ หรือเอ็นมิให้ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลัง วิธีการทำง่ายๆ 3 วิธี
  1. การออกกำลังกาย ท่านต้องเพิ่มการออกกำลังกายโดยให้การเต้นหัวใจได้ 50-75%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด เป็นเวลา 30-60 นาที วิธีการออกกำลังท่านสามารถดูได้จากที่นี่คลิก
  2. Cool down มีความสำคัญพอพอกับการ warm up เมื่อสิ้นสุดการออกกำลังกาย คุณต้องลดระดับการออกกำลังกายเป็นเวลา 10 นาที อย่า Cool down ในห้องแอร์ขณะที่ผิวหนังยังเปียกเหงื่อ
  3. เลือกอุปกรณ์การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เช่น เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ยกทรงสำหรับวิ่ง เลือกซื้อรองเท้าวิ่ง ควรจะเลือกซื้อตอนเย็นและใส่ถุงเท้าที่เหมาะสม
  4. ให้ดื่มน้ำก่อนออกกำลังกาย 20 นาที

การออกกำลัง | เมื่อไร่ต้องปรึกษาแพทย์ | ตะคริว | คำนิยาม | ออกกำลังแค่ไหนถึงพอ| ออกกำลังอย่างปลอดภัย | วิธีออกกำลัง | การประเมินการออกกำลัง | จะออกกำลังนานแค่ไหน | การอุ่นร่างกาย | ทำไมต้องออกกำลัง

ออกกำลังกายมากไป

การออกกำลังอย่างปลอดภัย การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย


fb google