หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

สุขภาพ >> การออกกำลังกาย >>

การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

เมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น การทำงานของหัวใจเพิ่มขึ้น การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย จะประเมินจากอัตราการเต้นของหัวใจ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

คนที่เริ่มต้นออกกำลังกายควรจะให้มีการเต้นของหัวใจประมาณ 55%ของอัตราเต้นสูงสุด

เรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่น่าสนใจ

หากคนที่แข็งแรงควรจะมีอัตราการเต้นประมาณ90% การออกกำลังให้ได้ประโยชน์ต่อหัวใจควรจะให้เต้นประมาณ 70-85%สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที

วิธีการจับชีพขจร

ตารางแสดงอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

การเลือกความหนักของการออกกำลังกายจะขึ้นกับสุขภาพของท่าน โรคประจำตัว การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอIcon หากท่านไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน แนะนำให้อบอุ่นร่างกาย และออกกำลังกายแต่น้อยเพิ่มการออกกำลังจากเบาไปหนัก เช่นเริ่มจากการเดิน หรือขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำ และเพิ่มวันละ 2 นาที

การออกกำลัง | เมื่อไร่ต้องปรึกษาแพทย์ | ตะคริว | คำนิยาม | ออกกำลังแค่ไหนถึงพอ| ออกกำลังอย่างปลอดภัย | วิธีออกกำลัง | การประเมินการออกกำลัง | จะออกกำลังนานแค่ไหน | การอุ่นร่างกาย | ทำไมต้องออกกำลัง

ออกกำลังกายมากไป

คำนิยามการออกกำลังกาย การออกกำลังอย่างปลอดภัย


fb google