หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

คำนิยามเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

แคลอรี Calorie

เป็นการวัดพลังงาน ที่ได้จากอาหาร ที่สามารถน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 C แต่ตามสลากที่ระบุไว้ แม้ว่าจะเป็นแคลอรีแต่หมายถึงกิโลแคลอรี

ความแข็งแรงของปอดและหัวใจ Cardiorespiratory fitness

หมายถึงความสามารถของปอดและหัวใจที่จะสูบฉีดโลหิต และออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายขณะที่กำลังออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย Exercise

เรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่น่าสนใจ


การออกกำลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของร่างกาย ซึ่งทำให้ความแข็งแรงของสิ่งต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง physical fitness เช่นหัวใจและปอดแข็งแรง cardiorespiratory fitness,กล้ามเนื้อแข็งแรง muscular strength, กล้ามเนื้อมีความทนทาน muscular endurance, มีความยืดหยุ่น flexibility

กิจวัตรประจำวัน Household physical activity
เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำวัน เช่น การกวาดพื้น การถูบ้าน การตัดหญ้า การเช็ดหน้าต่าง


การไม่ออกกำลังกาย Inactivity
หมายถึงไม่มีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ

กิโลแคลอรี Kilocalorie
หมายถึงพลังงานที่ทำให้น้ำหนัก 1 กิโลกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1? C

ระยะเวลาที่ออกกำลังกาย Leisure-time physical activity
หมายถึงระยเวลาที่ออกกำลังกาย หรือระยะเวลาที่ทำงานบ้านอย่างต่อเนื่ง

การออกกำลังกายปานกลาง Moderate-intensity physical activity
การออกกำลังกายชนิดปานกลางหมายถึงกิจกรรมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ขณะออกกำลังกายสามารถพูดโต้ตอบได้ ยังพูดเป็นประโยคได้

การออกกำลังกยเนื่องจากงาน Occupational physical activity

อาชีพบางอาชีพจะต้องออกแรงหรือออกกำลังกายในขณะทำงานเช่น การยกของ การพลัก ช่างไม้ ก่อสร้าง กรรมกรเป็นต้น

Physical activity

หมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อซึ่งทำให้เกิดพลังงาน

Physical fitness

หมายถึงความสามารถของร่างกายที่จะเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งต้องใช้ความทนทาน endurance, กำลัง strength, ความยืดหยุ่น flexibility ความสามารถของร่างกายนี้ขึ้นกับการออกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกรรมพันธุ์

การออกกำลังกายเป็นประจำ Regular physical activity

เราจะถือว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีข้อใดข้อหนึ่ง

ชีวิตสบายSedentary

หมายถึงวิถีชีวิตที่สบายไม่มีการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายอย่างหนัก Vigorous-intensity physical activity

Vigorous-intensity physical activity generally requires sustained, rhythmic movements and refers to a level of effort equivalent to

การออกกำลังชนิดนี้หัวใจจะเต้นเร็ว หายใจหอบ

การออกกำลัง | เมื่อไร่ต้องปรึกษาแพทย์ | ตะคริว | คำนิยาม | ออกกำลังแค่ไหนถึงพอ| ออกกำลังอย่างปลอดภัย | วิธีออกกำลัง | การประเมินการออกกำลัง | จะออกกำลังนานแค่ไหน | การอุ่นร่างกาย | ทำไมต้องออกกำลัง

เมื่อไรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลัง การคำนวนอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย


fb google