การออกกำลังกายเพิ่ม


การออกกำลังจะทำให้คุณแข็งแรงขึ้น หลังจากที่ได้ออกกำลังกายไป 2-3 สัปดาห์แล้ว คุณลองประเมินดูว่าคุณแข็งแรงขึ้นหรือไม่ เมื่อแรกๆออกคุณอาจจะมีอาการเหนือยหรือยกน้ำหนักลำบาก แต่เมื่อคุณแข็งแรงขึ้นคุณสามารถกระทำโดยที่ไม่ลำบากหรือเหนื่อย แสดงว่ากำลังของคุณดีขึ้น คุณควรที่จะเพิ่มน้ำหนักที่ยกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

 • หากไม่มีลูกตุ้มน้ำหนัก อาจจะหาวัสดุที่พบในบ้าน เช่นหนังสือ น้ำขวดเป็นต้น
 • คุณอาจจะเริ่มออกกำลังโดยการยกน้ำหนักควรใช้น้ำหนักน้อยก่อน หากคุณไม่สามารถยกได้ไม่ถึง 8 ครั้ง แสดงว่าน้ำหนักที่ยกยังมากเกินให้ลดน้ำหนักที่ยก
 • หากคุณยกได้ 10 ครั้งได้ก็ให้ออกกำลังกายต่อ
 • หากคุณสามารถยกได้ 10 ครั้งติดต่อกัน 2 ครั้งโดยที่ไม่เหนื่อยหรือปวดคุณก็สามารถเพิ่มน้ำหนักที่ยก

การพิจารณาใช้น้ำหนัก

 1. คุณสามารถยกน้ำหนัก 10 ครั้งติดต่อกัน 2 ครั้งได้หรือไม่
 • หากไม่สามารภทำไ้แสดงว่าน้ำหนักที่คุณยกอาจจะมากเกินไป ต้องลดน้ำหนักลง
 • หากคุณสามารถยกได้ให้อ่านข้อที่2
 1. หากหลังยกครบ 2 ครั้งคุณต้องหยุดพักเพราะว่าเหนือยหรือปวดกล้ามเนื้อหรือไม่
 • หากตอบว่าใช่ คุณยังไม่ควรจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีก
 • หากคุณไม่เหนื่อยหรือปวด อ่านข้อต่อไป
 1. คุณสามารถยกได้มากกว่า 2 ครั้งหรือไม่
 • หากคุณสามารถทำได้ ในการยกครั้งแรกให้ใช้น้ำหนักเดิม แต่การยกน้ำหนักครั้งที่สองก็ให้เพิ่มน้ำหนัก เช่นครั้งแรกยกน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ครั้งที่สองเพิ่มเป็น 2 กิโลกรัม
 1. คุณสามารถยกน้ำหนัก 20 ครั้งติดต่อกันโดยไม่หยุดหรือไม่
 • หากคุณยกได้ ครั้งต่อไปให้เพิ่มน้ำหนักที่ใช้ยก

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | การเตรียมตัวออกกำลังกาย | คุณแข็งแรงเพียงใด | ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย | แผนการออกกำลังกาย |การยืดหยุ่น | การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

เพิ่มเพื่อน