หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

สุขภาพ >> การอกกำลัง >> ผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายเพิ่ม

การออกกำลังจะทำให้คุณแข็งแรงขึ้น หลังจากที่ได้ออกกำลังกายไป 2-3 สัปดาห์แล้ว คุณลองประเมินดูว่าคุณแข็งแรงขึ้นหรือไม่ เมื่อแรกๆออกคุณอาจจะมีอาการเหนือยหรือยกน้ำหนักลำบาก แต่เมื่อคุณแข็งแรงขึ้นคุณสามารถกระทำโดยที่ไม่ลำบากหรือเหนื่อย แสดงว่ากำลังของคุณดีขึ้น คุณควรที่จะเพิ่มน้ำหนักที่ยกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

การพิจารณาใช้น้ำหนัก
  1. คุณสามารถยกน้ำหนัก 10 ครั้งติดต่อกัน 2 ครั้งได้หรือไม่
  1. หากหลังยกครบ 2 ครั้งคุณต้องหยุดพักเพราะว่าเหนือยหรือปวดกล้ามเนื้อหรือไม่
  1. คุณสามารถยกได้มากกว่า 2 ครั้งหรือไม่
  1. คุณสามารถยกน้ำหนัก 20 ครั้งติดต่อกันโดยไม่หยุดหรือไม่

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | การเตรียมตัวออกกำลังกาย | คุณแข็งแรงเพียงใด | ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย | แผนการออกกำลังกาย |การยืดหยุ่น | การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

   

fb google