การวางแผนออกกำลังกาย


 

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะออกกำลังกายแล้ว เรื่องสำคัญที่จะต้องทำก่อนที่จะออกกำลังกายคือการวางแผนการออกกำลังกาย ซึ่งมีข้อที่ควรจะพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. เรื่องเวลาในการออกกำลัง มักจะมีคำถามว่าจะออกตอนเช้าหรือตอนเย็นดี เรือ่งเวลาคงจะขึ้นกับความสะดวกว่าสะดวกเวลาใดก็เลือกเวลานั้น สำหรับผู้ที่ออกกำลังในโรงยิมซึ่งติดเครื่องปรับอากาศก็สามารถที่จะกำลังกายในเวลากลางวัน แต่มีข้อควรจะระวังคือ
 • ไม่ควรจะออกกำลังกายทันทีหลังตื่นนอน ควรจะออกหลังจากตื่นนอนไปแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • ไม่ควรจะออกกำลังกายก่อนนอน ควรจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 • ควรจะออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว 3 ชั่วโมง
 • หลังออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงจึงจะรับประทานอาหารหนัก
 • ท่านสามารถเลือกเวลาเดียวกับรายการทีวีที่ท่านชอบ
 1. เรื่องของสถานที่่ ก็ตามแต่จะสะดวกแต่ต้องไม่ร้อนเกินไป มีร่มเงาพอควร อากาศถ่ายเทดี ไม่เปลี่ยวเกินไป
 2. ความถี่ของการออกกำลังกาย ขึ้นกับชนิดของการออกกำลังกายและสภาพร่างกายของท่าน
 • เมื่อเริ่มออกกำลังกายอาจจะออกสัปดาห์ละ 3 วันโดยการออกวันเว้นวันเพื่อให้ร่างกายได้พัก
 • ในการออกกำลังอาจจะสลับออกร่างกายส่วนบนสลับกับร่างกายส่วนล่าง
 • ผู้ที่ออกกำลังกายชนิดหนักอาจจะออกกำลังสัปดาห์ละ 3-5 วัน ส่วนผู้ที่ออกกำลังปานกลางควรจะออกสัปดาห์ละ 5 วัน ส่วนผู้ที่ออกกำลังอย่างเบาควรจะออกกำลังกายกายทุกวัน
 1. เมื่อเริ่มออกกำลังกายอาจจะมีคนออกำลังกายเป็นเพื่อน เพราะฉนั้นต้องคำนึงถึงเวลาของเพื่อนด้วย
 2. เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเขียนไว้บนปฏิทิน และออกกำลังกายตามแผนนั้น
 3. เมื่อออกำลังได้สักระยะหนึ่งก็ประเมินว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนแผนหรือไม่
 4. เมื่อท่านได้ออกกำลังกายแล้วบันทึกไว้ในสมุด

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | การเตรียมตัวออกกำลังกาย | คุณแข็งแรงเพียงใด | ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย | แผนการออกกำลังกาย |การยืดหยุ่น | การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

เพิ่มเพื่อน