หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

สุขภาพ >> การอกกำลัง >> ผู้สูงอายุ

การวางแผนออกกำลังกาย

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะออกกำลังกายแล้ว เรื่องสำคัญที่จะต้องทำก่อนที่จะออกกำลังกายคือการวางแผนการออกกำลังกาย ซึ่งมีข้อที่ควรจะพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. เรื่องเวลาในการออกกำลัง มักจะมีคำถามว่าจะออกตอนเช้าหรือตอนเย็นดี เรือ่งเวลาคงจะขึ้นกับความสะดวกว่าสะดวกเวลาใดก็เลือกเวลานั้น สำหรับผู้ที่ออกกำลังในโรงยิมซึ่งติดอากาศก็สามารถที่จะกำลังกายในเวลากลางวัน แต่มีข้อควรจะระวังคือ
  1. เรื่องของสถานที่่ ก็ตามแต่จะสะดวกแต่ต้องไม่ร้อนเกินไป มีร่มเงาพอควร อากาศถ่ายเทดี ไม่เปลี่ยวเกินไป
  2. ความถี่ของการออกกำลังกาย ขึ้นกับชนิดของการออกกำลังกายและสภาพร่างกายของท่าน
  1. เมื่อเริ่มออกกำลังกายอาจจะมีคนออกำลังกายเป็นเพื่อน เพราะฉนั้นต้องคำนึงถึงเวลาของเพื่อนด้วย
  2. เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเขียนไว้บนปฏิทิน และออกกำลังกายตามแผนนั้น
  3. เมื่อออกำลังได้สักระยะหนึ่งก็ประเมินว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนแผนหรือไม่
  4. เมื่อท่านได้ออกกำลังกายแล้วบันทึกไว้ในสมุด

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | การเตรียมตัวออกกำลังกาย | คุณแข็งแรงเพียงใด | ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย | แผนการออกกำลังกาย |การยืดหยุ่น | การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

   

fb google