รับประทานอาหารก่อนออกกำลังกายจะดีหรือไม่

เมื่อ20ปีก่อนไม่แนะนำให้มีการรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกาย เนื่องจากระดับน้ำตาลหลังจากรับประทานจะสูงทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมามาก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำในขณะออกกำลังกาย และทำให้ออกกำลังได้ไม่เต็มที่ปัจจุบันได้มีการศึกษาโดยการให้รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มก่อนออกกำลังกาย พบว่าเกิดอาการน้ำตาลต่ำน้อยมากในช่วง 20 นาทีของการออกกำลังกาย หลังจากนั้นระดับน้ำตาลจะคงที่ และสามารถออกกำลังกายได้ครบ จึงแนะนำให้รับประทานอาหารพวกแป้งที่ย่อยง่ายก่อนออกกำลังกายซึ่งจะทำให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น

สำหรับระยะเวลาของการออกกำลังกายแนะนำว่าหากออกเกิน 45 นาทีจึงจะรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกาย หากออกกำลังน้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องรับประทานอาหาร เพราะจะทำให้ได้รับพลังงานเกินที่ออกกำลัง

สำหรับผู้ที่วิ่งออกกำลังกายมาราธอนหรือมินิมาราธอนหรือยกน้ำหนักชนิดหนัก ควรจะรับประทานอาหารแป้งหรือเครื่องดื่มหลังจากออกกำลังแล้ว 1 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มการสะสมของแป้งในกล้ามเนื้อสำหรับการออกกำลังในรอบต่อไป แนะนำดื่มนมช็อคโคแลตหลังจากออกกำลังชนิดหนักไปแล้ว 1 ชม

คำแนะนำ

  • สำหรับผู้ที่ออกกำลังชนิดเบา เช่นการเดิน หรือออกกำลังกายไม่เกิน 30 นาทีให้ดื่มน้ำเปล่าก่อนออกกำลัง 30นาที-1ชั่วโมง
  • สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักคือมากกว่า 45 นาทีโดยการวิ่ง หรือขี่จักรยานควรจะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย และดื่มน้ำ ทุก 30 นาทีของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
  • หลังการออกกำลังกายอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง หรือยกน้ำหนัก ควรจะดื่มหรือรับประทานอาหารพวกแป้ง
  • ปริมาณอาหารที่รับประทานต้องไม่มากกว่าที่ออกกำลังกาย

เรื่องที่น่าอ่าน