jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ผิวแห้ง

 

ภาวะผิวแห้งคืออะไร

ภาวะผิวแห้งหมายถึงภาวะที่ผิวแห้งมากมักจะเกิดกับผู้สูงอายุ เกิดบริเวณแขน ขา มือ

สาเหตุของผิวแห้ง

ผิวแห้ง

การดูแลผิวแห้งจำเป็นจะต้องรู้สาเหตของผิวแห้ง และป้องกันภาวะผิวแห้ง หากไม่ดีขึ้นจึงจะใช้ยาหรือครีมในการรักษา สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่

อาการคนผิวแห้ง การดูแลเมื่อผิวแห้ง
เพิ่มเพื่อน