jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาการของผิวแห้งเป็นอย่างไร

 

อาการที่สำคัญคือ คัน มีผื่นแดง ผิวหยาบ ตำแหน่งที่พบบ่อยได้แก่ แขน ขา มือ หากอาการเป็นมากจะมีอาการคันมาก ผิวแตกเป็นแผล และอาจจะมีอาการติดเชื้อ

ผิวแห้งเมื่อไรจะพบแพทย์

การรักษาด้วยยา

โรคแทรกซ้อน

ผู้ที่เป็นผิวแห้งหากไม่รักษาอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนเช่น

โรคผิวแห้ง การดูแลเมื่อผิวแห้ง