ยารักษาเชื้อราโคลไตรมาโซล Clotrimazole

 

เป็นยารักษาเชื้อราที่ผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน สังคง ฮ่องกงฟึต เชื้อราในปาก และเชื้อราในช่องคลอด มีทั้งชนิดครีมใช้ทา และชนิดใช้สอด

ยาต้านเชื้อรา Clotrimazole

เป็นยาต้านเชื้อรากลุ่ม Azole ซึ่งยาในกลุ่มนี้ได้แก่ fluconazole, ketoconazole, itraconazole,และ miconazole ยานี้ใช้เป็นยาทาที่ผิวหนัง หรือ อมรักษาเชื้อราในปาก หรือสอดช่องคลอด

รูปแบบของยา

ยา Clotrimazole มีรูปแบบของยา 3 รูปแบบได้แก่

  • ยาทาผิว และยาอม
  • ยาเหน็บช่องคลอด
  • ยาครีมทาช่องคลอด

การเก็บรักษายาต้านเชื้อรา Clotrimazole

ยานี้ควรจะเก็บที่อุณภูมิ 15-25 องศา

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาขนาดที่ใช้รักษายาต้านเชื้อรา Clotrimazole

  • ยาครีมให้ทาวันละสองครั้งเช้าและเย็น
  • ยาครีมเหน็บชองคลอดวันละครั้งก่อนนอน 7 วัน
  • ยาเหน็บช่องคลอดขนาด 100 มก เหน็บวันละครั้ง 7 วัน
  • ยาเหน็บช่องคลอดขนาด 200 มก เหน็บวันละครั้ง 3 วัน

การใช้ยาในคนท้อง และเลี้ยงลูกด้วยนม

ยานี้ถูกดูดซึมน้อยมาก และยังไม่มีรายงานถึงผลเสียของยานี้

ยารักษาเชื้อรา  

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน ยารักษาเชื้อรา