หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

เชื้อราในปาก Oral thrush

เกิดจากการติดเชื้อรา Candida albican เชื้อราในปากอาจจะพบในคนปกติ กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ คือผู้ที่เป็นเบาหวาน โรคเอดส์ ผู้ที่ใช้ยาพ่น steroid ผู้ที่ใส่ฟันปลอม

อาการจะมีผื่นสีขาวเป็นครีมที่ลิ้นกระพุ้งแก้ม

เชื้อราในปาก

เชื้อราในปากเกิดจากการติดเชื้อ Candida albicanทำให้มีเชื้อราสะสมในปากจะเห็นเป็นครีมสีขาวที่ลิ้น และกระพุ้งแก้ม และอาจจะกระจายไปยังเหงือก โคนลิ้น เมื่อแกะผื่นอาจจะมีเลือดออกและเจ็บ

เชื้อนี้ไม่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อราในปากได้แก่

  • ผู้ที่ใส่ฟันปลอม เนื่องจากไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง พบว่า7/10 ของคนที่ใส่ฟันปลอมจะมีเชื้อรา
  • ผู้ป่วยโรค HIV
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1 และ2พบว่ามีการติดเชื้อราในปากมากกว่าคนปกติถึง 5 เท่า
  • ในเด็กทารกซึ่งอาจจะได้รับเชื้อตั้งแต่คลอด หรือได้รับเชื้อขณะดูดนมแม่
  • คนที่ใช้ยา steroid ชนิดพ่น
  • ได้รับเคมีบำบัด

อาการของคนที่มีเชื้อราในปาก

อาจจะไม่มีอาการอะไร

ในรายที่เป็นรุนแรงเชื้ออาจจะแพร่ไปยังหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และปอด

การวินิจฉัย

หากเป็นการติดเชื้อราในปาก การวินิจฉัยทำได้โดยการดูลักษณะผื่น และอาจจะเอาไปส่องกล้องจุลทัศน์ หากเกิดที่หลอดอาหารอาจจะต้องส่องกล้อง

การรักษา

สำหรับคนที่แข็งแรง

ให้รับประทานโยเกตร์ชนิดไม่หวาน และดื่มน้ำให้มากเพื่อปรับสภาพให้สมดุล เชื้อราก็หายไปเอง

สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อาจจะต้องใช้ยารักษา ยาที่ใช้รักษามีทั้งยาเม็ด ยาอม ครีม การเลือกยาให้เหมาะสมกับตำแหน่งและอาการของโรค

การดูแลตัวเอง

อ่านเรื่องการติดเชื้อรา อ่านเรื่องการรักษาเชื้อรา เชื้อราในปากของผู้ป่วยHIV

   


fb google