5วิธีการรักษาสิว

หลักการรักษาสิวต้องรักษาที่ต้นเหตุ การรักษาประกอบไปด้วย การรักษาทั่วไป การใช้ยาทา การใช้ยาทาปฏิชีวนะ ยารับประทานรักษาสิว และการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา หากไม่รักสิวอาจจะกลายเป็นสิวอักเสบและเกิดแผลเป็น


การรักษาสิว

การรักษาทั่วไป | ยาทารักษาสิว | ยาทาปฏิชีวนะ | ยารับประทานรักษาสิว | การรักษาสิวโดยไม่ใช้ยา |

หลักการรักษาสิว

การรักษาสิวจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดสิว และจะต้องแยกชนิดของสิว ระดับความรุนแรงของสิว และการใช้ยาอย่างถูกต้อง

ยารักษาสิวจะออฤทธิ์โดย


การรักษาสิว

การรักษาทั่วไปการรักษาสิว

การรักษาสิวขึ้นกับชนิดของสิว และความรุนแรงของสิว การเลือกใช้ยาก็เช่นเดียวกัน การรักษาสิวจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 6 สัปดาห์จึงจะบอกว่าไม่ได้ผล

ยาทารักษาสิว

ยาทารักษาสิวจะทาบริเวณที่เกิดสิว มิใช่ทาเฉพาะหัวสิว หากเป็นบริเวณกว่างก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยารับประทานร่วมด้วยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

  1. ยาทาปฏิชีวนะ:
  1. ยาทา retinoids:

ยารับประทานรักษาสิว

การใช้ยารับประทานเพื่อรักษาสิวจะต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะได้ผล ดังนั้นจะต้องรับประทานยาอย่างน้อย 3 -4 เดือนจึงจะเห็นผล สามารถที่จะใช้ยารับประทานรักษาสิวร่วมกับยาทารักษาสิว ผู้ที่มีผิวคล้ำควรจะได้รับยารับประทานให้เร็วเพราะเมื่อสิวหายจะเกิดจุดดำบริเวณที่สิวเกิด ยารับประทานแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้

ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ได้แก่ยา erythromycin,Tetracyclines ยาปฏิชีวนะจะให้กับผู้ที่เป็นสิวรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากจะให้ระยะเวลาไม่เกิน 3-4 เดือนเพื่อลดการดื้อยา หลังจากสิวดีขึ้นจะลดการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน และใช้ชนิดทาแทน

ใช้รักษาสิวชนิดรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีปกติ การใช้ยานี้จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผิวหนังโดยใกล้ชิดเนื่องจากมีผลข้างของยามาก และอาจจะทำให้ทารกเกิดมาพิการหากได้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์

การรักษาสิวโดยไม่ใช้ยา

การรักษาสิวที่มีความรุนแรงน้อย

การรักษาสิวที่มีความรุนแรงปานกลาง

การรักษาสิวชนิดรุนแรง

การรักษาสิวที่เป็นแผลเป็น

สิว | สาเหตุของสิว | ชนิดของสิว | การรักษาสิว | ยารักษาสิว| แผลเป็น

Google
 

 

เพิ่มเพื่อน