jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

แผลเป็นจากสิว

 

แผลเป็นจากสิว หากเป็นสิวธรรมดาหัวขาวหรือหัวดำ เมื่อหายจะไม่เป็นแผลเป็น แต่หากเป็นสิวที่มีการอักเสบชนิด nodular หรือเป็นหนอง pustular เมื่อหายอาจจะทำให้เกิดแผลเป็นซึ่งพบได้หลายลักษณะ

สาเหตุของการเกิดแผลเป็น

ๅ

เมื่อผิวหนังเกิดการอักเสบ ร่างกายจะจัดการแก้ไขโดยเม็ดเลือดขาวจะมาเก็บพวกเชื้อโรคและเซลล์ที่ตายแล้ว ร่วมกับปฏิกิริยาของการอักเสบ ทำให้เกิกดพังผืดบริเวณแผล

ชนิดของแผลเป็น

ชนิดของแผลเป็นแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ

ๅ

การป้องกันแผลเป็นจากสิว

การป้องกันที่ดีที่สุดคือลดการอักเสบของสิว โดยการรักษาสิวอย่างถูกต้อง ไม่บีบหัวสิวเองการรักษาแผลเป็นจากสิว

จดุประสงค์ของการรักษาคือทำให้ผิวหนังกลับสู่ปกติให้มากที่สุด การรักษาสามารถทำได้้หลายวิธี

สิวหัวดำ(open comedone) | สิวหัวขาว(close comedone) | สิวชนิด papule | สิวชนิด cystic acne | สิวหัวหนอง | สิวหัวช้างชนิด nodular | แผลเป็น scar