การตรวจหัวใจบริเวณส่วนยอดหัวใจ

การตรวจหัวใจบริเวณส่วนยอดหัวใจ

ให้ผู้ถูกตรวจนอนตะแคงซ้าย หัวเครื่องมือวางในตำแหน่งที่คลำการเต้นของหัวใจได้

การตรวจหัวใจ