Stretching

ร่างกายของคนจะแข็งแรงต้องประกอบไปด้วย การรับประทานอาหารคุณภาพ การออกกำลังกาย การพักผ่อน องคชาติก็เช่นกัน หากต้องการให้แข็งแรงก็ต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การออกกำลังกายเพื่อทำให้เอ็นหรือเนื้อเยื่อแข็งแรง แต่การที่จะทำให้มีขนาดเพิ่มจะต้องประกอบด้วยการยืดเอ็นและเนื้อเยื่อหรือที่เรียกว่า Stretching exercise นั้นเอง

ภายในองคชาติจะมีเอ็นหรือที่เรียกว่า ligament ความยาวของอวัยวะเพศในขณะแข็งตัวจะขึ้นกับความยาวของ ligament คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ligament จะสั้นลงดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีความยาวลดลง หากไม่บริหารจะทำให้องคชาติสั้นลง นอกจากนั้นการบริหารจะช่วยดึง ligament ออกจากช่องท้องและมีการสร้าง ligament ซึ่งจะเพิ่มความยาวของligament ซึ่งก็คือการเพิ่มความยาวขององคชาติ

วิธีการบริหารแบบ Stretching Exercise

การบริหารทำได้ง่ายจะบริหารตอนที่องคชาติอ่อนตัว โดยการจับบริเวณหัวองคชาติแล้วดึงจนรู้สึกตึงบริเวณหัวเหน่าและกลางองคชาติ แต่ดึงจนกระทั่งเจ็บหรือปวดดึงไว้ 15-30 วินาที แล้วปล่อยทำซ้ำประมาณ 10-30 ครั้ง  บางคนอาจจะดัดแปลงบริหารขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว จะเห็นได้ว่าหากเราสามารถยืด ligament ร่วมกับการบริหารเพื่อเพิ่มเนื้อเยื่อขององคชาติจะทำให้องคชาติมีขนาดใหญ่และยาวขึ้น รวมทั้งความแข็งแรงขององคชาติก็จะเพิ่มขึ้น

กลับหน้าแรก

เพิ่มเพื่อน


fb