2. การป้องกันข้ออักเสบกำเริบซ้ำ (Prevention of recurrent attack)

ในรายที่มีข้ออักเสบกำเริบซ้ำบ่อย ๆ เช่น เป็นมากกว่า 3-4 ครั้ง/ปี ในรายที่จะพิจารณาให้ยาลดกรดยูริก เช่น รายที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงมาก (การให้ยาลดกรดยูริกในระยะแรกจะมีการอักเสบกำเริบซ้ำได้) ควรป้องกันข้ออักเสบกำเริบซ้ำ ยาที่นิยมใช้ ได้แก่

  • ยา colchicine ในขนาดต่ำ เช่น 0.6-1.2 มก./วัน
  • ในรายที่ไม่สามารถใช้ยา colchicine ได้ อาจพิจารณายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ขนาดต่ำ ๆ
  • หรือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดต่ำ ๆ (ยา prednisolone 5-10 มก./วัน)

แล้วแต่ละกรณี สำหรับการใช้ยา colchicine ในการป้องกันการกำเริบซ้ำควรระมัดระวังในรายที่มีหน้าที่ไตบกพร่อง เนื่องจากจำเป็นต้องการปรับขนาดยาเพื่อป้องกันผลข้างเคียง

นอกจากนั้นจะต้องลดความเสี่ยงของการเกิดยูริกสูง