การรักษานิ่วในไต

โชคดีที่นิ่วส่วนใหญ่สามารถขับถ่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยการดื่มน้ำเป็นปริมาณมาก และรับประทานยาแก้ปวด เมื่อนิ่วขับออกมาให้นำนิ่วไปพบแพทย์

การรักษานิ่วด้วยยา

การรักษาด้วยการผ่าตัด

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัด

การสลายนิ่ว

การใช้คลื่นเสียงสลายนิ่ว

การเจาะ

การเจาะเอานิ่วออกผ่านทางผิวหนัง

การส่องกล้อง

การส่องกล้องเพื่อเอานิ่วออก

นิ่วในไต | อาการนิ่วในไต | การป้องกันนิ่วในไต | สาเหตุนิ่วในไต | โรคแทรกซ้อน| การรักษานิ่วในไต

 fb google