การควบคุมปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ

จากบทความตอนต้นเราจะพบว่าการตรวจพบโปรตีนปัสสาว ะจะเป็นการเตือนว่าจะเป็นโรคไต และเมื่อโรคไตเป็นมากขึ้นก็จะตรวจพบปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นการลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะจึงช่วยชะลอการเสื่อมของโรคไต

เป้าหมายของการลดโปรตีนในปัสสาวะ