การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังมักจะมีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมักจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นจึงมีแนวทางการดูแลเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนี้

การรักษาโรคไต  


fb google