การป้องกันโรคไตเสื่อม

 1. โรคไตเสื่อม
 2. อาการโรคไตเสื่อม
 3. การวินิจฉัยโรคไตเสื่อม
 4. การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคไตเสื่อม
 5. การักษาไตเสื่อม
 6. การป้องกันไตเสื่อม
 7. การรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไตเสื่อม
 8. การออกกำลังกายสำหรับไตเสื่อม

จะป้องกันโรคไตเสื่อมได้อย่างไร ?

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตเสื่อม การป้องกันโรคเบาหวาน การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นการป้องกันโรคไตวายได้ดีที่สุด

 • รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำรับประทานอาหารไขมันต่ำ
 • ออกกำลังกายวันละ 30 นาทีสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งดบุหรี่
 • จำกัดการดื่มสุรา
 • ระวังการใช้ยาโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ยาสมุนไพร ยาชุด หรือแม้กระทั่งยาที่ได้รับจากแพทย์ต้องถามว่าจะมีปัญหากับไตหรือไม่
 • ดูแลเรื่องน้ำหนักอย่าให้อ้วน