การติดเชื้อ human papillomaviruses(HPV)

 

เราเรียกไวรัสกลุ่มนี้ว่า Human papillomaviruses (HPVs) ซึ่งมีมากกว่าร้อยชนิด

เนื่องจากเชื้อนี้บางชนิดอาจจะทำให้เกิดลักษณะเหมือนหูดจึงเรียกว่า papillomaviruses หูดนี้สามารถเกิดได้ที่มือและเท้า(อ่านหูดที่มือและเท้า) และยังเกิดที่คอ และอวัยวะเพศ อ่านหูดที่อวัยวะเพศ

หูดที่อวัยวะเพศเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากเชื้อ HPV ได้มากกว่าร้อยชนิด คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อหูดและไม่มีอาการและหายเองได้ แต่หูดบางชนิดสามารถอยู่ได้เป็นปีโดยที่ไม่เกิดอาการ และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

เชื้อไวรัวหูดจะอาศัยอยู่เซลล์ผิวที่เรียกว่า Sqamous cell ซึ่งพบได้ที่ส่วนบนของผิวหนัง ปากมดลูก ช่องคลอก ทวาน ส่วนปลายของอวัยวะเพศชาย ปากและคอ

การติดเชื้อ human papillomaviruses(HPV) ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง

เนื่องเชื้อนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์จึงทำให้โรคนี้เป็นกันมากในวัยเจริญพันธุ์ โรคที่พบจากการติดเชื้อนี้ได้แก่

เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้น้อย

เชื้อไวรัสหูดบางชนิดจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้น้อยได้แก่ HPVs type 6 และ 11 ทำให้เกิดโรคหูดที่เรียกว่า condyloma acuminatum

 

เชื้อ (HPVs) ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้มาก

หากว่าเชื้อหูดที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักซึ่งเกิดจากเชื้อข้างล่างจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค่อนข้างมาก ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งค่อนข้างสูง เชื้อดังกล่าวได้แก่ชนิด

 • HPV-16
 • HPV-18
 • HPV-31
 • HPV-35
 • HPV-39
 • HPV-45
 • HPV-51
 • HPV-52
 • HPV-58

ไม่ว่าเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งจะสูงหรือต่ำร่างกายจะกำจัดออกหมดในสองปีประมาณร้อยละ 90 ของคนที่ติดเชื้อ

เชื้อ HPV ทำให้เกิดมะเร็งได้ที่ไหนบ้าง

นอกจากเชื้อ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วเชื้อนี้ยังทำให้เกิดมะเร็งได้อีกหลายแห่ง

 • ประมาณร้อยละห้าสิบของผู้ป่วยมะเร็งที่แคมใหญ่จะมีส่วนสัมพันธุ์กับการติดเชื้อ HPV
 • มะเร็งที่อวัยวะเพศชาย
 • มะเร็งช่องคลอด
 • มะเร็งท่อปัสาวะ
 • มะเร็งที่ต่อมทอนซิล มะเร็งที่ลิ้น

ผู้ชายจะเป็นมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV หรือไม่

ดังที่ทราบกันว่าการติดเชื้อ HPV ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ดังนั้นจะว่าว่าผู้ชายมีการติดเชื้อนี้บ่อยพอๆกับผู้หญิง แต่การวินิจฉัยอาจจะยากกว่าผู้หญิง เนื่องจากไม่มีอาการ นอกจากนั้นก็ยังพบวาการติดเชื้อบางสายพันธุ์ของ HPV จะทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก

การติดเชื้อ HPV รักษาได้หรือไม่

ประมาณร้อยละ70 ของผู้ป่วยร่างกายจะมีภูมิและกำจัดเชื้อออกจากร่างกายในหนึ่งปี ประมาณร้อยละ90 จะกำจัดออกหมดในสองปี เรายังไม่มียารักษาการติดเชื้อ HPV ที่เรารักษาคือรักษาเซลล์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการติดเชื้อ เช่นการกำจัดเอาหูดออก

การป้องกันการติดเชื้อ HPV

การป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ดีคือการหลีกเลี่ยงหรือสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

 • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อHPV ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้บางชนิด
 • ไม่สำส่อนทางเพศ มีสามีหรือภรรยาเพียงคนเดียว
 • ไม่มีเพศสัมพันธุ์กับคนที่สำส่อนทางเพศ
 • การสวมถุงยางอนามัยก็พอป้องกันได้แต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากการถูไถของผิวหนังก่อนการสวมถุงยางก็สามารถติดเชื้อHPV ได้ และถุงยางก็ไม่สามารถคลุมอวัยวะเพศชายได้ทั้งหมด

การติดต่อของเชื้อ HPV

การติดเชื้อ HPV ติดจากการร่วมเพศไม่ว่าทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก ไม่ติดต่อทางเลือด หรือติดต่อทางผิวหนัง การติดต่อจากแม่ไปลูก หรือการติดต่อจากปากไปอวัยวะเพศ หรือการสัมผัสภายนอกโดยไม่ได้ร่วมเพศมักจะไม่ติดต่อ

การติดเชื้อ HPV และการเกิดมะเร็งปากมดลูก

 • ประมาณร้อยละ90 ของมะเร็งปากมดลูกจะมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HPV
 • ประมาณร้อยละ 70 ของเชื้อ HPV จะเป็นชนิด types 16 or 18
 • ผู้ป่วยที่เป็น Precancerous มากกว่าร้อยละ 50 เกิดจากเชื้อ types 16 or 18
 • แม้ว่ามะเร็งปากมดลูกจะเกิดจากการติดเชื้อ HPV แต่ผู้ป่วยติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่จะหายและมีภูมิใน 6-12 เดือน

โรคหงอนไก่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง