คำเตือนจากองค์การอนามัยโลกเรื่องการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนก 14 ตค 2548


 

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนก 10 ประการ

  1. การระบาดของไข้หวัดใหย่ต่างกับไข้หวัดนก เชื้อไข้หวัดนกเป็นเชื้อที่มักจะติดต่อในนกโดยทั่วไปจะไม่ข้ามสายพันธื แต่ก็มีบางโอกาสที่เชื้อไข้หวัดนกจะติดต่อข้ามสายพันธ์สู่คนหรือหมู เมื่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5N1กลายพันธ์ทำให้ติดต่อระหว่างคนสู่คน มันจะไม่ใช่ไข้หวัดนกอีกต่อไป แต่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในคน
  2. การระบาดของไข้หวัดใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่จะเกิดนานครั้งที่ผ่านมามีการระบาดใหญ่ 3 ครั้งคือการระบาดที่สเปนเมื่อปี คศ.1918ประมาณว่ามีคนเสียชีวิต 40-50ล้านคน Asianflu 1957 มีคนเสียชีวิต 2 ล้านคน ,Hongkongflu 1968 มีคนเสียชีวิตประมาณ 1 ล้านคน
  3. โลกกำลังเสี่ยงต่อการระบาดของไข้หัดนก นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามไวรัสไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด เมือ่ปี 1997 ได้ระบาดที่ฮ่องกงมีคนติดเชื้อ 18 คน เสียชีวิต 6 คน ตั้งแต่ปลายปี 2003 มีผลทางห้องปฏิบัติการณ์ยืนยันว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดนก 100 คนมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิต
  4. ทุกประเทศในโลกหลีกเลี่ยงการระบาดไม่พ้น เมื่อเชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนก็จะมีการระบาดทั่วโลกแม้ว่าจะมีมาตราการปิดชายแดน หยุดสายการบินแต่ไม่สามารถหยุดการระบาดได้ ประมาณว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการระบาดทั่วโลก ต่างจากอดีตที่ใช้เวลา 6-9 เดือนในการระบาดทั่วโลกเนื่องจากสมัยก่อนเดินทางโดยทางเรือ
  5. จะมีการเจ็บป่วยอย่างมากมาย เนื่องจากคนยังไม่มีภูมิต่อเชื้อนี้ทำให้เกิดการระบาดและมีการเจ็บป่วยอย่างมาก ทำให้ขาดเตียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  6. เกิดการขาดแคลนยา วัคซีนโดยเฉพาะยาต้านไวรัส
  7. จะเกิดการเสียชีวิตอย่างมาก อัตราการเสียชีวิตขึ้นกับเหตุ 4 ประการได้แก่ จำนวนผู้ตอดเชื้อ ความรุนแรงของตัวเชื้อ ลักษณของชุมชน และมาตราการป้องกัน ดดยประมาณว่าจะมีผู้เสียชีวิต 2-7.4 ล้านคนโดยอาศัยข้อมูลจากการระบาดปี1958 โดยคิดว่าเชื้อมีความรุนแรงน้อย
  8. จะเกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก เกิดการขาดงาน การขนส่ง การสื่อสาร การบริการที่สำคัญ และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดในช่วงสั้นๆ
  9. แต่ละประเทศควรจะมีมาตราการป้องกันการระบาด แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดการระบาด รวมทั้งผลกะทบทางเศรษฐกิจและสังคม
  10. องค์การอนามัยโลกจะเตือนหากมีการระบาด และทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆในการควบคุมการระบาด

เพิ่มเพื่อน