หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
ตามที่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก (หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1)   ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.46-10 ต.ค.2548 มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 117 ราย เสียชีวิต 60 ราย ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม 91 ราย  ประเทศกัมพูชา 4 ราย ประเทศไทย 17 รายและประเทศอินโดนีเซีย 5 ราย ส่วนรายงานการระบาดในสัตว์ ขององค์การสุขภาพสัตว์นานาชาติ (OIE) แจ้งว่าในปีพ.ศ.2548 มีการระบาดในสัตว์ปีกในประเทศกัมพูชา จีน ไทย เวียดนาม รัสเซีย คาซัคสถาน ตุรกี และโรมาเนีย (รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php) นั้น

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคต่อประชาชนที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้

ก่อนการเดินทาง

ขณะอยู่ในประเทศที่มีการระบาด

เมื่อจะประกอบอาหาร

  หากท่านสงสัยว่า อาจจะสัมผัสเชื้อไข้หวัดนก
   

fb google