หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

สถานการณ์ไข้หวัดนกเมื่อ 17 พย 2548

Date of onset

Indonesia

Viet Nam

Thailand

Cambodia

China

Total

cases

deaths

cases

deaths

cases

deaths

cases

deaths

cases

deaths

cases

deaths

26.12.03-10.03.04

0

0

23

16

12

8

0

0

0

0

35

24

19.07.04-08.10.04

0

0

4

4

5

4

0

0

0

0

9

8

16.12.04- to date

11

7

65

22

4

1

4

4

2

1

86

35

Total

11

7

92

42

21

13

4

4

2

1

130

67

 

   

fb google