พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ท่านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ พฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ การมีคู่หลายคน การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ท่านที่ไม่รับผิดชอบเมื่อท่านเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่านไม่ได้เป็นเดียว ท่านอาจจะนำเชื้อสู่คนที่ท่านรักเนื่องจากโรคบางโรคไม่มีอาการเตือน ท่านอาจจะนำเชื้อสู่คนที่ท่านรักโดยไม่ตั้งใจ โรคหลายโรคสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเรียนรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยง จะทำให้ท่านสามารถหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง

หมายถึงพฤติกรรมที่จะทำให้ท่านติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้แก่พฤติกรรมดังต่อไปนี้

หากท่านเลือกคู่ครองที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อท่านสามารถลดอัตราการติดเชื้อลงไป 5000 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ยุ่งกับกลุ่มเสี่ยง หากคู่นอนของท่านมีผลการตรวจเลือดทดสอบ HIV ให้ผลลบท่านจะลดความเสี่ยงลง 100 เท่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับคู่รักก่อนที่จะมีอะไรกันควรที่จะเลือกคู่นอนให้ดีและควรที่จะเจาะเลือดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ การสวมถุงยางคุมกำเนิดจะลดอัตราเสี่ยงลงไป10 เท่า

พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ก่อนมีเพศสัมพันธ์ต้องมีสติ อย่าหน้ามืดจนกระทั่งขาดสติไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิด หากจะร่วมเพศกับคนที่ไม่รู้ประวัติควรจะคิดว่าเขาอาจจะเป็นโรคติดต่อ

การติดเชื้อ HIV เมื่อร่วมเพศทางทวารหนัก

มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่ให้ร่วมเพศทางทวารหนักจะมีอัตราเสี่ยงการติดเชื้อสูง ยิ่งมีคู่หลายคนยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่ม จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ให้ร่วมเพศทางทวารหนักและมีคู่จำนวน 2-9 คนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า สำหรับผู้ที่มีคู่ 50 คนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 9.2 เท่า การสวนล้างทวารหนักหรือการสอดนิ้วเข้าทางทวารหนักจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

การร่วมเพศระหว่างชายหญิง

จากหลักฐานพบว่าสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ การร่วมเพศขณะมีประจำเดือนจะทำให้ผู้ชายติดเชื้อได้ง่าย

การทำ Oral sex

การทำ oral sex ไม่ว่าจะชายทำให้หญิงหรือหญิงทำให้ชาย ก็ไม่ทำให้ปัจจัยเสี่ยงเพิ่ม

กิจกรรมทางเพศที่ไม่มีความเสี่ยงได้แก่

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ

กิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

การใช้ถุงยางคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง

เพิ่มเพื่อน