jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การเลือกคลินิกลดน้ำหนัก

ความสามารถและความตั้งใจของคนไม่เท่ากัน บางคนสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยตัวแต่บางคนต้องได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง คนบางคนต้องอาศัยการรักษา การเลือกคลินิกก็มีความสำคัญ เนื่องจากหากลดน้ำหนักได้จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่ม และลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ วิธีพิจารณามีดังนAS

ก่อนที่จะรับการรักษาท่านควรถามคำถามเหล่านี้ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับการลดน้ำหนัก

โปรแกรมอาหารสำหรับแต่ละคน

ลองนึกดูว่าหากเราจะต้องเตรียมอาหารเองเพื่อควบคุมน้ำหนักใ นขณะที่ภาระงานมีมากมาย และอาหารที่เราเตรียมจะต้องรับประทานกันหลายคน จึงมีผู้คิดวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้


อาหารเสริมลดน้ำหนัก