การเลือกคลินิกลดน้ำหนัก

ความสามารถและความตั้งใจของคนไม่เท่ากัน บางคนสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยตัวแต่บางคนต้องได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง คนบางคนต้องอาศัยการรักษา การเลือกคลินิกก็มีความสำคัญ เนื่องจากหากลดน้ำหนักได้จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่ม และลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ วิธีพิจารณามีดังนAS

 • คลินิกนั้นมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร การออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อที่จะได้คุมน้ำหนักมิให้ขึ้นในอนาคต
 • คลินิกนั้นมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะโรคหรือไม่ เช่น โภชนากร นักจิตวิทยา แพทย์ นักกายภาพ
 • มีการฝึกอบรมเมื่อเกิดปัญหาในการลดน้ำหนัก เช่นมีพฤติกรรมที่จะรับประทานอาหารมาก
 • ให้เลือกคลินิกที่มีผู้สอนวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกายเพื่อป้องกันน้ำหนักเพิ่ม
 • ตารางอาหารสามารถปฏิบัติได้หรือ

ก่อนที่จะรับการรักษาท่านควรถามคำถามเหล่านี้

 • มีผู้ป่วยเท่าใดที่มีน้ำหนักลงตามเป้าประสงค์
 • เมื่อสิ้นสุดการรักษาน้ำที่ลดลงเฉลี่ยเป็นเท่าใด
 • มีปริมาณผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงจากการรักษา
 • ผลข้างเคียงของการรักษามีอะไรบ้าง
 • แผนการรักษามีอะไรบ้าง เช่น อาหาร ออกกำลังกาย
 • ต้องรับอาหารเสริมหรือไม่
 • ค่าใช้จ่ายเท่าใด


ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับการลดน้ำหนัก

โปรแกรมอาหารสำหรับแต่ละคน

ลองนึกดูว่าหากเราจะต้องเตรียมอาหารเองเพื่อควบคุมน้ำหนักใ นขณะที่ภาระงานมีมากมาย และอาหารที่เราเตรียมจะต้องรับประทานกันหลายคน จึงมีผู้คิดวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

 • Jenny Craig ได้ทำอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซึ่งคำนวณปริมาณพลังานไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งโปรตีนและวิตามิน นอกจากนั้นยังมีคำแนะนำให้ควบคุมน้ำหนักอย่างถาวรโดยการออกกำลังกาย ลดความเครียด
 • NutriSystem. เป็นการทำอาหารสำเร็จรูปส่งตามบ้านโดยการคิดราคาต่อสัปดาห์ อาหารที่เตรียมจะเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำ มีไขมันต่ำ

อาหารเสริมลดน้ำหนัก

 • The Atkins diet คุณ Robert Atkins, M.D เป็นผู้ที่คิดค้นอาหารสูตรนี้ โดยมีหลักการที่ว่าอาหารพวกแป้ง(คาร์โบไฮเดรต์) จะเป็นตัวกระตุ้นให้หลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำหนักเพิ่ม ดังนั้นอาหารของเขาจะประกอบไปด้วยแป้ง 20-40 กรัมอาหารอื่นรับประทานได้ตามปกติ เมื่อเราใช้พลังงานร่างกายมีแป้งน้อยจึงละลายโปรตีนและไขมันมาใช้ ของเสียที่เกิดจากการละลายไขมันคือคีโตน สารนี้จะทำให้เบื่ออาหาร และคลื่นไส้อาเจียน ในชั่งแรกน้ำหนักจะลดลง แต่หลังจากหนึ่งปีขึ้นไปจะไม่แตกต่างกัน ผลต่อสุขภาพในระยะยาวไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • The Zone. คุณ Barry Sears, Ph.D ได้คิดสูตรอาหารสำหรับลดน้ำหนัก โดยมีอัตราส่วนของอาหารดังนี้ carbohydrate-to-protein อัตราส่วน 4-ต่อ 3 โดยมีแป้ง 40 % โปรตีน 30 % และไขมัน 30 %เขาเชื่อว่าสูตรอาหารนี้จะทำให้ร่างกายเราใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่ ไม่หิว
 • South Beach Diet หลักการจะเหมือน The Atkins diet แต่หลังจากอาทิตย์ที่สองจะคุมพวกน้ำตาล และอนุญาติให้รับประทานพวกธัญพืช
 • Grapefruit diet หลักการให้รับประทานองุ่นประมาณครึ่หนึ่งก่อนอาหารทุกมื้อเชื่อว่าองุ่นมีเอ็นไซม์ช่วยสลายไขมัน หากรับประทานติดต่อกันต้องระวังการขาดวิตามิน โปรตีน เกลือแร่ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ