หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคอ้วนลงพุง

การลดน้ำหนัก

การเลือกคลินิกลดน้ำหนัก

ความสามารถและความตั้งใจของคนไม่เท่ากัน บางคนสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยตัวแต่บางคนต้องได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง คนบางคนต้องอาศัยการรักษา การเลือกคลินิกก็มีความสำคัญ เนื่องจากหากลดน้ำหนักได้จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่ม และลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ วิธีพิจารณามีดังนี้

  • คลินิกนั้นมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร การออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อที่จะได้คุมน้ำหนักมิให้ขึ้นในอนาคต
  • คลินิกนั้นมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะโรคหรือไม่ เช่น โภชนากร นักจิตวิทยา แพทย์ นักกายภาพ
  • มีการฝึกอบรมเมื่อเกิดปัญหาในการลดน้ำหนัก เช่นมีพฤติกรรมที่จะรับประทานอาหารมาก
  • ให้เลือกคลินิกที่มีผู้สอนวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกายเพื่อป้องกันน้ำหนักเพิ่ม
  • ตารางอาหารสามารถปฏิบัติได้หรือ

ก่อนที่จะรับการรักษาท่านควรถามคำถามเหล่านี้

ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับการลดน้ำหนัก

โปรแกรมอาหารสำหรับแต่ละคนAS

ลองนึกดูว่าหากเราจะต้องเตรียมอาหารเองเพื่อควบคุมน้ำหนักในขณะที่ภาระงานมีมากมาย และอาหารที่เราเตรียมจะต้องรับประทานกันหลายคน จึงมีผู้คิดวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้


อาหารเสริมลดน้ำหนัก

   

fb google