หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส

ทุกปีจะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวรุนแรงจนเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการ

เชื้อที่เป็นสาเหตุ

  • ร้อยละ 96 ของการระบาดเกิดจากเชื้อ Norwalk-like viruses
  • ร้อยละ 5-20 เกิดจากเชื้อ Adenovirus
  • ร้อยละ 5 เกิดจากเชื้อ Astrovirus

การติดต่อ

ส่วนใหญ่การติดต่อจะติดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อน เชื้อโรคอาจจะยังติดต่อแม้ว่าคนติดเชื้อจะไม่มีอาการแล้วก็ตาม นอกจากนั้นในภาวะน้ำท่วมเชื้อก็อาจจะปนเปื้อนน้ำดื่มน้ำใช้ทำให้เกิดโรค

อาการของโรค

การรักษา

อ่านที่นี่

ภาวะขาดน้ำ

การป้องกัน

   

fb google