หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Ecthyma

เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทีผิวหนัง เชื้อที่เป็นสาเหตุจะเหมือนกับโรคติดเชื้อ Impetigo แต่จะแตกต่างที่แผลผุพองจะแตกและตกสะเก็ดเป็นบริเวณกว้าง

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Staphylococcus ,Streptococcus หรืออาจจะเกิดเชื้อทั้งสองชนิด มักจะพบในเด็กที่สุขภาพไม่ดี หรือเป็นหลังจากถูกแมลงกัด

อาการ

เริ่มเป็นตุ่มแดงก่อน ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำ ผุพอง และแตกเป็นแผลมีสะเก็ดหนองคลุม อาจจะมีหลายแผล พบมากบริเวณหน้าแข็ง ต้นขา ก้น แผลจะลุกลามเมื่อมีการเกา

การรักษา

กลับหน้าโรคผิวหนัง

แผลพุพอง ฝีผักบัว ผิวหนังอักเสบ ecthyma ไฟลามทุ่ง ต่อมขนอักเสบ หนองซอกเล็บ

   


fb google