หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

เล็บขบ

เล็บขบคืออะไร

เล็บขบหมายถึงภาวะที่มีปลายเล็บทิ่มเข้าบริเวณผิวหนังที่ปลายเล็บ จะเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้างเล็บทำให้เกิดอาการเจ็บปวด มักจะเกิดที่ด้านนอกของนิ้วเท้า หรือที่เรียกว่า onychocryptosis และหากไม่รักษาจะเกิดการงอกของเนื้อเยื่อขึ้นมา มีหนองไหล

สาเหตุของเล็บขบ

สาเหตุของเล็บขบส่วนใหญ่เกิดจากการที่ตัดเล็บไม่ถูกต้อง และหรือการสวมรองเท้าที่คับเกินไป ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเล็บขบได้แก่่

  • การสวมรองเท้าไม่เหมาะสม ได้แก่รองเท้าส้นสูงเกินไป ปลายเท้าแหลมไป รองเท้าคับไป ทำให้เท้าถูกบีบและเล็บไปสามารถงอกได้ตามปกติ
  • การตัดเล็บที่ไม่ถูกต้องโดยตัดมุมเล็บชิดเนื้อทำให้เล็บที่งอกทิ่มแทงเข้าที่ซอกเล็บ
  • การได้รับอุบัติเหตุที่เล็บมีการฉีกขาดทำให้เล็บที่งอกใหม่แทงเข้าซอกเล็บ เช่นการเล่นฟุตบอลล์
  • การติดเชื้อราที่เล็บ
  • การได้รับยาบางชนิดเช่น วิตามินเอที่ใช้รักษาสิว

อาการและอาการแสดงของเล็บขบ

ระยะที่1

ระยะที่2

ระยะที่3

อาการแสดงของเล็บขบแบ่งออกเป็นสามระยะได้แก่

  1. ระยะที่ 1 จะมีอาการและอาการแสดงดังนี้

การดูแลเล็บขบในระยะนี้

  1. ระยะที่ 2

การดูแลเล็บขบในระยะที่ 2

  1. ระยะที่ 3

การดูแลเล็บขบในระยะนี้

การดูแลแผลหลังผ่าตัด

การดูแลด้วยตัวเองที่บ้าน

เมื่อไรจึงจะพบแพทย์

ท่านควรจะพบแพทย์เมื่อเล็บขบมีการติดเชื้อ มีหนองไหล หรือมีภาวะดังต่อไปนี้

การป้องกัน


กลับหน้าผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ ฝีที่ผิวหนัง

   


fb google