หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตรวจ Mamography

การตรวจ Mammograpy คืออะไร

เป็นการตรวจเต้านมโดยใช้รังสีปริมาณน้อย แต่มีความคมชัดสูง การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถทำให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ได้เร็วกว่าการคลำถึง 2 ปี ได้มีการแนะนำให้ประชาชนผู้หญิงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปให้ตรวจเป็นประจำทุกปี แต่สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาแนะนำให้ประชาชน ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม หรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนควรจะตรวจ Mamography อายุน้อยกว่านี้

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ Mammography

ก่อนการตรวจ ท่านควรได้ปรึกษากับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับปัญหาของเต้านม ประวัติครอบครัว ประวัติส่วนบุคคลรวมทั้งประวัติการใช้ฮอร์โมน ไม่ควรนัดตรวจเต้านมก่อนมีประจำเดือน เนื่องจากช่วงนั้นเต้านมจะคัดและเจ็บ ควรจะตรวจหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วหนึ่งสัปดาห ์และควรจะแจ้งแพทย์หาก ท่านสงสัยว่าจะตั้งครรภ์สำหรับคำแนะนำทั่วๆไปมีดังนี้

เครื่องมือมีรูปร่างอย่างไรและขั้นตอนในการตรวจ

เครื่อง Mamography เป็นเครื่อง x-ray ที่ใช้ตรวจเต้านมซึ่งต้องประกอบด้วยเครื่องที่ทำให้เกิดรังสีและส่วนที่ใช้บีบและตรวจเต้านม เมื่อให้รังสีแก่เต้านมรังสีบางส่วนจะถูกดูดซึมโดยเนื้อเยื่อเต้านม บางส่วนก็ผ่านไปยังฟิมฟ์ทำให้เกิดภาพขึ้นมา ระหว่างการตรวจจะต้องมีการบีบเต้านมเนื่องจาก

การตรวจมักจะตรวจในแนวบนล่าง และแนวซ้ายขวาระหว่าการตรวจจะไม่เกิดอาการเจ็บปวดนอกจากจะรู้สึกเต้านมถูกบีบ

   fb google