หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

หน้าที่และโครงสร้างองต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไร

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีใครทราบ แต่เท่าที่วิจัยได้พบว่าความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่

  • อายุ มะเร็งต่อมลูกหมากพบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50ปีขึ้นไป อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 70 ปี
  • ประวัติครอบครัว พบว่าชายที่มีพ่อ หรือพี่น้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าคนทั่วไป
  • เชื้อชาติ พบไม่บ่อยในชาวเอเชียแต่พบบ่อยในอเมริกา
  • อาหาร พบว่าผู้ที่บริโภคมันจากสัตว์มากมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนผู้ที่บริโภคผักและผลไม้จะลดโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

จะต้องตรวจอะไรบ้างเพื่อหาว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

หากท่านมีอาการทางต่อมลูกหมากแพทย์จะทำการตรวจดังต่อไปนี้

จำเป็นหรือไม่ที่จะตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ที่ไม่มีอาการ

ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงความจำเป็นในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ที่ไม่มีอาการ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งต้องคำนึงถึง

ข้อดี

ข้อเสีย

   

fb google