หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

การออกกำลังกายในเด็ก

ปัญหาเด็กอ้วนเป็นปัญหาของเด็กทั่วโลกรวมท ั้งประเทศไทยซึ่งเกิดจากการขาดการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน การออกกำลังกายจะทำให้การพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์รวมทั้งความฉลาดดำเนิน ไปด้วยดีการที่จะให้เด็กออก กำลังกายพ่อแม่จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น และปฏิบัติ การทำให้เด็กรักการออกกำลังกายและออกกำลังกายอ ย่างสม่ำเสมอจะเป็นสมบัติติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

นอกจากการออกกำลังกายแ ล้ ว พ่อแม่จะต้องเตรียมอาหารที่มีคุณภาพให้เด็กรับประทาน รวมทั้งจะต้องรับประทานเป็นตัวอย่างด้วย อาหารคุณภาพท่านอ่านได้ที่นี่ อาหารเช้าจะเป็นอาหารมื้อที่สำคัญเพราะจะทำให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน

ตัวอย่างการเล่นและการออกกำลังกายอย่างสนุกสนานสำหรับเด็ก

 1.  นั่งบนพื้นแยกเท้าทั้งสองข้าง ให้เด็กวิ่งรอบตัวท่านและกระโดดข้ามเท้า ท่านอาจจะยกตัวท่านเพื่อให้เด็กรอดลำตัว

 2. ให้เด็กมือสองข้างถือไม้แล้วยกเท้าข้ามไม้ แล้วยกออกทำสลับกัน
 3. ให้เด็กกระโดดข้ามไม้โดยมีความสูงที่ระดับต่างๆกัน

 

 

 

 

 1. กระโดดข้ามห้วย โดยการนำผ้าเช็ดตัววางไว้บนพื้นทำเสมือนลำธารแล้วให้เด็กกระโดดข้าม อาจจะให้เด็กกระโดดข้ามโดยการเปลี่ยนความกว้างของผ้าแต่ต้องคอยระวังเด็กจะลื่นล้ม

 

 

 

 

 1. ให้เด็กยืดกล้ามเนื้อโดยการเอาเท้าไปแตะที่คาง หู หรือเอามือไปจับนิ้วหัวแม่เท้า ไหล่เป็นต้นเพื่อให้เด็กมีการยืดกล้ามเนื้อ

 1. ให้เด็กยืนห่างจากกำแพงเอามือยันกำแพงดันและผ่อนลงเอาจมูกแตะกำแพงทำสลับกัน ให้เด็กลำตัวตรงและส้นเท้าอยู่ติดพื้น
 1. ให้เด็กระโดดโดยการจับมือเด็กแล้วให้เด็กกระโดด เด็กเหนื่อยก็หยุดหายเหนื่อยก็กระโดดใหม่ อาจจะให้เด็กกระโดดเร็วช้าสลับกัน

 1. เด็กทูนหัว โดยการให้นำหนังสือไว้บนศีรษะเด็กแล้วให้เด็กเดินโดยที่ของบนศีรษะไม่ตก ตอนเริ่มใหม่อาจจะให้เด็กใช้มือช่วยจับ การวางของอาจจะเปลี่ยนไปไว้ที่ไหล่ หลังมือ ข้อศอก
 1. โยกเยก โดยการนั่งบนพื้นเท้าแยกกันเด็กก็นั่งเช่นเดียวกันมือจักกันแล้วให้เด็กนอนดึงมือเด็กให้นั่ง แล้วปล่อยให้นอนพร้อมกับร้องโยกเยกเอย โยกเยกเอย
 1. ไถนา ให้เด็กนอนคว่ำ แม่เด็กจับข้อเท้ายกขึ้นแล้วให้เด็กเอามือยันพื้นจนแขนตึงแล้วให้เด็กเดินโดยใช้แขน
 1. การทรงตัว โดยให้เด็กยืนเท้าเดียว แล้วนับ 1-4 ค่อยๆเพิ่ม อาจจะให้ยืนทรงตัวท่าอื่นก็ได้ เช่นยืนแล้วยกขาไปข้างหน้าหรือไปข้างหลัง
 1. ให้เดินเขย่งโดยอาจจะแกว่งแขน หรือเอาของไว้บนศีรษะ
 1. ทรงตัวบนเท้าข้างเดียว โดยการวางของไว้บนจาน 4-5 ชิ้นและวางถังไว้ใกล้กัน ให้เด็กยืนเท้าข้างเดียวแล้วก้มลงหยิบของในจานไปไว้ในถัง เมื่อเด็กเก่งขึ้นค่อยแยกจานและถังออกห่างจากกัน
 1. ให้เด็กก้มลงเอามือจรดพื้นค่อยๆเก้าเท้ามาหามือทำให้ใกล้ที่สุด
 1. ตั้งไข่ล้ม โดยนั่งขัดสมาธิฝ่าเท้าจรดกันโดยใช้มือจับให้เด็กโยกไปทางซ้าย มาทางขวาสลับกัน
 1. กายกรรม โดยให้เด็กนอนบนโวฟายกขาขึ้นและลง ข้อสำคัญต้องให้คางอยู่ชิดหน้าอกมากที่สุด ให้ไหล่เป็นตัวรับน้ำหนัก
 1. ก้าวขึ้นบันได เมื่อใช้เท้าขวาบอก"ขวา" "ซ้าย"
 1. เกี่ยวลูกบอล จับมือเด็กให้เด็กเอาเท้าเกี่ยวลูกบอล
 1. เล่นกับบอล โดยให้เด็กนั่งแล้วเอาบอลไว้บนศีรษะ ให้เด็กก้มลงแล้วให้บอลอยู่ไกลตัวมากที่สุด
 1. โยนบอล ให้ยืนห่างกันแล้วส่งบอลให้กัน อาจจะโยนให้กันหรือให้บอลกระเด้งพื้น
 1. โยนลูกบอลหรืออาจจะปาเครื่องบินกระดาษ

 

เรียบเรียง 23/05/45

   

 


fb google