หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น

ปีหนึ่งๆจะพบว่า เด็กได้รับอุบัติเหตุจากสนามเด็กเล่นมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการขี่จักรยานเสียอีก โดยพบว่าเด็กได้รับอุบัติเหตุจากสนามเด็กเล่นร้อยละ 36 ได้รับอุบัติเหตุจากจักรยานร้อยละ 19 และได้รับอุบัติเหติจากจราจรร้อยละ 11 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุมีดังนี้

 • ตำแหน่งที่ได้รับอุบัติเหตุเรียงจากมากไปหาน้อยคือ แขนขา มือ นิ้วมือ นิ้วเท้า ศีรษะ คอ หน้าอก ท้อง
 • โดยมากเป็นกระดูกหักและข้อเคลื่อน
 • อายุที่พบบ่อยคือ 5-9 ปี
 • เวลาที่เกิดคือเวลากลางวัน

อุปกรณ์ที่พบว่าเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยคือ บาร์ห้อยโหนโดยที่ผู้ดูแลก็อยู่ที่เกิดเหตุและมักจะคิดว่าสนามเด็กเล่นนั้นปลอดภัยและอยู่ห่างจากเด็กมากเกินไป ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือ

 1. ความสูงของอุปกรณ์หากพบว่าสูงกว่า 1.5 เมตรจะเกิดอุบัติที่รุนแรงได้

 2. พื้น หากพื้นเป็นของแข็งจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง พื้นควรจะปูด้วยฟาง หินกรวด ทราย หนา 12 นิ้วสำหรับอุปกรณ์ที่สูงกว่า 8 ฟุต

วิธีป้องกันอุบัติเหตุระหว่างที่เด็กเล่นในสนามเด็กเล่น

ตรวจอุปกรณ์ของเล่นและพื้น

การตกจากที่สูงเป็นอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในสนามเด็กเล่นดังนั้นต้องตรวจพื้น พื้นที่ปลอดภัยควรทำจาก ทรายกรวด ฟาง ไม่ควรทำจากปูน ยางมะตอย โดยพื้นควรจะมีความหนา 12 นิ้วถ้าอุปกรณ์มีความสูง 8ฟุตนอกจากนั้นบริเวณที่คาดว่าเด็กจะตกต้องมีเบาะกันกระแทก

 1. บันไดปีนหรือบันไดโค้ง
 1. ชิงช้า
 1. กระดานลื่น
 1. ม้าโยก
 1. ม้าหมุน

ผู้ที่เข้าไปเล่นต้องรักษาของเล่นให้ดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม ปิดประตูทุกครั้งที่เข้าหรือออกจากสนามเด็กเล่น หากพบสิ่งทีบกพร่องต้องบอกผู้ดูและและแก้ไขทันที

   

 


fb google