หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่

  • นอกจากนั้นยังมีอาการรู้สึกเหนื่อยง่าย
  • มีอาการบวมมือเท้า และหน้า
  • หากคุณแม่ำงานจะต้องศึกษาเรื่องการลาว่าจะลาก่อนคลอดได้กี่วัน และลาหลังคลอดได้กี่วัน รวมทั้งสิทธิระหว่างลา
  • ขณะนั่งรถให้สวมเขมขัดนิรภัย
  • หลีกเลี่ยงจากสถานที่สูบบุหรี่
  • ให้นอนตะแคงซ้าย หากนอนหงายจะมีอาการหน้ามืดเนื่องจากมดลูกกดหลอดเลือด
  • หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ listeria

การพัฒนาของทารก

การฝากครรภ์

การตรวจในระยะนี้เพื่อค้นหาโรคเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์และภาวะครรภ์เป็นพิษ

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่24 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่26

fb google