การรักษาแมกนีเซี่ยมต่ำ

ใครที่ต้องการแมกนีเซียมเสริม

  • ผู้ที่ได้ยาขับปัสสาวะเรื้อรัง
  • ผู้ที่ได้ยา Cisplatin Gentamicin, Amphotericin, and Cyclosporin
  • เบาหวานที่ควบคุมไม่ดี
  • ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีท้องร่วงเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีแคลเซียม และมีโปแตสเซียมในเลือดต่ำ

วิธีการได้รับแมกนีเซียมทดแทน

  • เมื่อแพทย์เจาะเลือด หากพบว่าแร่แมกนีเซียมต่ำเล็กน้อยให้รับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงเช่น ผักผลไม้
  • หากต่ำมากอาจจะให้ทางน้ำเกลือ
  • ยาเม็ดอาจจะทำให้เกิดท้องเสีย

แมกนีเซียมกับสุขภาพ

แมกนีเซียมกับความดันโลหิต

มีหลักฐานยืนยันว่าการรับประทานผักและผลไม้ซึ่งมีแร่แมกนีเซียม และโปแตสเซียมมากจะช่วยลดความดันโลหิต นอกจากนั้นอาหารที่ลดความดัน(DASH)ด้แนะนำว่าการรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียม โปแตสเซียมและแคลเซียม มากจะช่วยลดความดันโลหิต

แมกนีเซียมกับโรคหัวใจ

มีหลักฐานว่าผู้ที่มีระดับแมกนีเซียมต่ำจะมีอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองสูง คนที่รับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงจะมีอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อย

แมกนีเซียมกับโรคกระดูกพรุน

เนื่องจากแมกนีเซียมมีผลต่อการทำงานของแคลเซียม การขาดแมกนีเซียมจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนในวัยทอง

แมกนีเซียมกับโรคเบาหวาน

การสันดาปน้ำตาลต้องใช้แมกนีเซียมคนที่ควบคุมเบาหวานไม่ดี จะมีการสูญเสียแมกนีเซียมทางปัสสาวะ ดังนั้นจึงมีคำแนะนำว่าผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงต่อการขาดแมกนีเซียมควรจะได้รับการเจาะเลือดตรวจหาระดับแมกนีเซียม

แมกนี่เซี่ยมลดการเกิดโรคอ้วนลงพุง

อาหารที่มีสารแมกนีเซียม

Food

Milligrams

%DV*

 100 percent Bran, 2 Tbs

44

11

 Avocado, Florida , 1/2 med

103

26

 Wheat germ, toasted, 1 oz

90

22

Almonds, dry roasted, 1 oz

86

21

Cereal, shredded wheat, 2 rectangular biscuits

80

20

Seeds, pumpkin, 1/2 oz

75

19

 Cashews, dry roasted, 1 oz

73

18

Nuts, mixed, dry roasted, 1 oz

66

17

Spinach, cooked, 1/2 c

65

16

 Bran flakes, 1/2 c

60

15

Cereal, oats, instant/fortified, cooked w/ water, 1 c

56

14

Potato, baked w/ skin, 1 med

55

14

 Soybeans, cooked, 1/2 c

54

14

 Peanuts, dry roasted, 1 oz

50

13

Peanut butter, 2 Tbs.

50

13

Chocolate bar, 1.45 oz

45

11

 Vegetarian baked beans, 1/2 c

40

10

Potato, baked w/out skin, 1 med

40

10

Avocado, California , 1/2 med

35

9

 Lentils, cooked, 1/2 c

35

9

Banana, raw, 1 medium

34

9

 Shrimp, mixed species, raw, 3 oz (12 large)

29

7

 Tahini, 2 Tbs

28

7

Raisins, golden seedless, 1/2 c packed

28

7

 Cocoa powder, unsweetened, 1 Tbs

27

7

 Bread, whole wheat, 1 slice

24

6

Spinach, raw, 1 c

24

6

 Kiwi fruit, raw, 1 med

23

6

 Hummus, 2 Tbs

20

5

 Broccoli, chopped, boiled, 1/2 c

19

5

*DV = Daily Value. DVs are reference numbers based on the Recommended Dietary Allowance (RDA). They were developed to help consumers determine if a food contains very much of a specific nutrient. The DV for magnesium is 400 milligrams (mg). The percent DV (%DV) listed on the nutrition facts panel of food labels tells adults what percentage of the DV is provided by one serving. Even foods that provide lower percentages of the DV will contribute to a healthful diet.

กลับหน้าแรก