หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคไต

การที่ร่างกายคนเราจะมีสุขภาพดี การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อที่เป็นพิษ และการออกกำลังกาย ข้อกำหนดดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคนปกติ แต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่เป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคไต ซึ่งในที่นี้หมายถึงโรคไตวายเรื้อรังซึ่งมีสุขภาพดี

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย ก็มีหลักการเหมือนการออกกำลังกายสำหรับคนทั่วไป คือจะต้องประกอบด้วย การยืดกล้ามเนื้อ [flexibility]  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ[strenfth]  ความแข็งแรงของปอดและหัวใจ[cardiovascular]หรือที่เรียกว่า aerobic exercise ผู้ป่วยควรจะเน้นเรื่องความแข็งของปอดและหัวใจให้มากกว่าการออกกำลังกายชนิดอื่น สำหรับขั้นตอนของการออกกำลังกายต้องประกอบด้วย

ควรจะออกถี่แค่ไหน

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ท่านต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายหรือไม่

แน่นอนว่าท่านต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย แพทย์จะแนะนำถึงวิธีการออกกำลังกายเช่น

ควรออกกำลังเวลาไหน

เมื่อไรจึงหยุดออกกำลังกาย

ไม่ควรออกกำลังกายในภาวะอะไร

การออกกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคไต ท่าในการออกกำลัง การออกกำลังเพื่อความแข็งแรงของหัวใจ

การออกกำลังกาย การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ การออกกำลังเพื่อให้หัวใจแข็งแรง การออกกำลังกับโรคไต การออกกำลังในน้ำ การออกกำลังในโรคเบาหวาน

   

 


fb google