หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การออกกำลังในน้ำ

การว่ายน้ำได้รับความนิยมจากประชาชน แต่ยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากขาดแคลนสระว่ายน้ำ การว่ายน้ำหรือออกกำลังในน้ำ นอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพจิตด้วย และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถออกกำลังบนบก เช่นผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมเป็นต้น

การออกกำลังในน้ำให้ประโยชน์อะไรบ้าง

วิธีออกกำลังกายในน้ำมีอะไรบ้าง

การออกกำลังในน้ำสำหรับผู้ที่มีข้ออักเสบ

ผู้ที่มีข้ออักเสบมักจะมีปัญหาเมื่อเวลาออกกำลังกาย เนื่องจากข้อจะได้รับแรงกระแทกจากการออกกำลัง ทำให้เกิดการอักเสบ และอาการปวดของข้อ การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยลอปัญหาปวดข้อลงได้

ทำไมต้องออกกำลังในน้ำ

การออกกำลังในน้ำที่บ้าน

หากท่านที่ชอบออกกำลังกายในน้ำ และรู้สึกว่าจะได้ประโยชน์ และท่านมีกำลังทรัพย์มากพอ ท่านอาจจะสร้างสระว่ายน้ำ หรืออ่างอาบน้ำที่สามารถฉีดน้ำอุ่นไว้ใช้ที่บ้าน ขนาดที่ซื้อจะต้องขึ้นกับชนิดของการออกกำลังกาย ถ้าเป็นสระก็สามารถเดินออกกำลังในน้ำ หากเป็นอ่างก็มีข้อจำกัดในการออกกำลัง

ข้อแนะนำสำหรับการออกกำลังในสระน้ำหรือ spa หรืออ่างน้ำอุ่น

การออกกำลังกาย การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ การออกกำลังเพื่อให้หัวใจแข็งแรง การออกกำลังกับโรคไต การออกกำลังในน้ำ การออกกำลังในโรคเบาหวาน

   

 


fb google