หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

สุขภาพ >> การออกกำลังกาย >>

คำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยที่โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายควบคู่กับการคุมอาหารเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน แต่คำแนะนำดังกล่าวยังขาดหลักฐาน จนกระทั่ง นาพแพทย์ Ronald J. Sigal, MD, MPH, จาก the University of Ottawa in Ontario, Canada, และคณะได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยถึงผลดีของการออกกำลังกายและให้คำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายดังนี้

   


fb google