คำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยที่โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายควบคู่กับการคุมอาหารเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน แต่คำแนะนำดังกล่าวยังขาดหลักฐาน จนกระทั่ง นาพแพทย์ Ronald J. Sigal, MD, MPH, จาก the University of Ottawa in Ontario, Canada, และคณะได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยถึงผลดีของการออกกำลังกายและให้คำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายดังนี้