สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเป็นพลังงานที่อยู่รอบเครื่องใช้ไฟฟ้า


สุขภาพ >> คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

กระแสไฟฟ้า(amperes)ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ส่วนความต่างศักย์(Volts) ทำให้เกิดสนามไฟฟ้า

 

เมื่อเราปิดสวิตซ์จะมีแต่สนามไฟฟ้าแต่ไม่มีสนามแม่เหล็ก เมื่อเราเปิดสวิตซ์จะมีทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

 

สนามไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
 • เกิดจากความแตกต่างของพลังงานสองจุด
 • พลังงานจะมากเมื่อความแตกต่างของ2จุดมาก
 • เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าในลวดหรือเครื่องไฟฟ้า
 • สนามแม่เหล็กจะมากเมื่อมีกระแสไหลผ่านมาก
 • หน่วยวัดเป็น volts per meter (V/m)
 • หน่วยวัดเป็น units of gauss (G) or tesla (T).
 • สนามไฟฟ้าจะยังคงเกิดแม้ว่าสวิตซ์ยังปิด
 • สนามแม่เหล็กจะเกิดเมื่อเราเปิดสวิตซ์
 • สนามไฟฟ้าจะกั้นได้ด้วยฉนวนไฟฟ้า เช่นผิวหนัง ตันไม้ พลาสติก
 • สนามแม่เหล็กสามารถผ่านวัตถุได้เป็นอย่างดี
 • พลังงานจะลดลงเมื่อเราอยู่ห่างจากแหล่ง
 • พลังงานจะลดลงเมื่อเราอยู่ห่างจากแหล่ง

เมื่อเราเปิดสวิตซ์จะมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก แต่จะให้ความสำคัญกับสนามแม่เหล็กมากกว่าเนื่องจากการศึกษาทางระบาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง

ลักษณะสำคัญของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

มีคำที่ใช้กับสนามแม่เหล็และสนามไฟฟ้า

 • wavelength หมายถึงระยะห่างระหว่างยอดคลื่น
 • frequency หมายถึงจำนวนคลื่นใน 1 วินาทีเรามักจะเรียกว่า hertz (Hz) ความถี่ 50 (Hz) หมายถึงมีจำนวนคลื่น 50 คลื่นใน 1 วินาที
 • amplitude (strength)

หากเราอยู่ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจะเกิดอันตรายไหม

โดยทั่วไปกระแสไฟฟ้าตรงมักจะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าในคน แต่กระแสไฟฟ้าตรงแรงๆอาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเมื่อคนเครื่องไหว ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเครื่องมือแพทย์

กระแสไฟสลับจะทำให้เกิดทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เมื่อคนยืนในสายส่งไฟฟ้ากำลังสูงเมื่อเอามือจับวัตถุที่นำไฟฟ้าจะรู้สึกเหมือนถูกช็อกเนื่องสนามไฟฟ้จากสายส่ง ส่วนสนามแม่เหล็กอาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในร่างกายคน และปริมาณกระแสไฟฟ้าน้อยมาก ประมาณว่าน้อยกว่าไฟฟ้าที่เกิดจากสมอง

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ค่ามาตราฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสนามแม่เหล็กในบ้าน microwave โทรมือถือ

แหล่งอ้างอิง

เพิ่มเพื่อน