การตรวจสุขภาพ >> สุขภาพบุรุษ

คุณทราบหรือไม่ว่าผู้ชายเป็นโรคอะไรมาก

เนื่องจากการเก็บสถิติในประเทศไทย ยังไม่ครอบคลุมจึงขอนำสถิติประเทศอเมริกามานำเสนอ จุดประสงค์เพื่อให้ชายไทยได้ทราบถึงโรคที่คุกคามผู้ชาย และโรคส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ การเรียงความถี่จะเรียงจากโรคที่พบบ่อยไปสู่โรคที่พบรองลงมา

Top Ten อันดับ1 ได้แก่ โรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นโรคที่เสียชีวิตอันดับหนึ่งของอเมริกา ประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ 345000 คนในปี 2000 ผู้ชายจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิง ดังนั้นผู้ชายควรจะให้ความสนใจต่อโรคนี้ และเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ


Top Ten อันดับ2 โรคมะเร็ง

ปี 2000 มะเร็งได้คร่าชีวิตชายอเมริกาไป 286000 คน มะเร็งที่พบมากที่สุดคือมะเร็งปอดซึ่งสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ส่วนมะเร็งที่พบรองลงมาได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับวิธีป้องกันมะเร็งได้แก่

Top Ten อันดับ3

ชายอเมริกาประมาณ 65000 คนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในปี คศ 2000 ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไขมันสูง ดังนั้นวิธีป้องกันโรคนี้ได้แก่

  • งดบุหรี่
  • ให้ทราบปัจจัยเสี่ยงของท่านและหลีกเลี่ยง
  • ตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ
  • รับประทานอาหารสุขภาพ
  • ควบคุมเบาหวาน
  • รักษาน้ำหนักให้เหมาะสม
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • กำจัดความเครียด
  • ลดการดื่มสุรา
  • รับประทานแอสไพริน

การตรวจสุขภาพสตรี การตรวจสุขภาพบุรุษ การแปลผลเลือด