หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กแรกเกิดถึง1ปี

ในเด็กเล็กต้องใช้ที่นั่งนิรภัย

  • ห้ามวางที่นั่งนิรภัยไว้เบาะหน้ารถ กรณีที่มี air-bag
  • ให้วางที่นั่งนิรภัยไว้ที่เบาะหลัง

  • ขนาดที่เหมาะสม คือศีรษะเด็กไม่เกินขอบของที่นั่ง
  • อย่าใส่เสื้อผ้าที่หนาๆให้เด็ก
  • อาจจะใช้ผ้าม้วนรองที่คอหรือศีรษะ
  • ไม่ใช้หมอนหนุนหลังหรือก้น
  • หาผ้าบางคลุมตัวเด็ก
  • อย่าใส่เสื้อผ้าที่หนาๆให้เด็ก

   

fb google