เมาค้าง

หลายท่านหลังจากดื่มสุราตอนกลางคืน และตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยอาการเมาค้าง โดยมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง กระหายน้ำ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ ปวดท้อง เวียนหัว กังวล หงุดหงิดง่าย เหงื่อออก และความดันขึ้นกลุ่มอาการเหล่านี้เรียกว่าเมาค้างอาการจัดเป็นมากน้อยขึ้นแต่ละบุคคล

เมาค้าง

สาเหตุของเมาค้าง
แอลกอฮอล์ในสุราเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดอาการเมาค้างแต่ก็มีสารอย่างอื่นที่ทำให้เกิดอาการเมาค้างได้แก่

 1. สารเคมีอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักสุราเช่นเหล้าเบอร์เบิ้นจะมีสารอาหารเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการเมาค้าง
 2. สารซัลไฟต์ที่ใส่เข้าไปในสุรา

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเมาค้าง

 1. การขาดน้ำผู้ที่ดื่มสุราจะมีการปัสสาวะมากทำให้ร่างกายขาดน้ำซึ่งการขาดน้ำก็จะทำให้เกิดอาการเมาค้าง เช่นกระหายน้ำความแรงและปวดศีรษะ
 2. มีกระบวนการรบกวนการนอน ผู้ที่ดื่มสุราจะนอนเร็วแต่การหลับจะหลับสั้นๆและตื่นบ่อยทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง
 3. อาการปวดท้องเนื่องจากสุรามีการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และปวดท้อง
 4. การอักเสบ สุราจะทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย การอักเสบจะทำให้เกิดอาการคั่นเนื้อครั่นเนื้อครั่ยตัวและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเมาค้าง
 5. สาร acetadehyde ในกระบวนการสลายแอลกอฮอล์ที่ตับจะได้สารนี้ซึ่งสารนี้จะมีพิษต่อร่างกายเกิดการอักเสบของตับ ตับอ่อนสมอง ทางเดินอาหารและอวัยวะอื่น
 6. อาการเนื่องจากการขาดสุรา เนื่องจากเดิมเป็นปริมาณมาก ในตอนเช้าแอลกอฮอล์ในเลือดลดลงจึงทำให้เกิดอาการเหมือนกับการขาดสุราอย่างอ่อนซึ่งจะทำให้เกิดอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย

เมาค้างจะเป็นนานแค่ไหน

อาการเมาค้างจะเป็นมากช่วงที่แอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์และอาการจะคงอยู่ประมาณ 24 ชั่วโมง

อาการเมาค้างอันตรายหรือไม่

ในช่วงเกิดเมาค้างคนไม่ควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะ การใช้สมาธิเช่นขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเมาค้าง

 • เชื่อว่าการดื่มกาแฟหรือกันไปอาบน้ำจะป้องกันหรือรักษาอาการเมาค้าง
  ข้อเท็จจริงและป้องกันเมาค้างก็คือการไม่ดื่มสุราหรือดื่มให้น้อยที่สุดขณะนี้ยังไม่มีการวิธีการรักษาเมาค้าง
 • ความเชื่อว่าได้ดื่มเบียร์ก่อนดื่มสุราจะไมทำให้เกิดเมาค้าง ข้อเท็จจริงยิ่งดื่มสุรามากเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดอาการเมาค้างเป็นมากขึ้นเท่านั้น
 • ความเชื่อที่ว่าถ้าเมื่อคืนเราดื่มสุราเยอะตอนเช้าต้องดื่มสุราเพื่อถอน ข้อเท็จจริงการดื่มสุรากระเพาะอาหารจะลดอาการได้เล็กน้อยแต่ก็จะทำให้เกิดอาการคั่นเนื้อคั่นตัว และการ์ดอาการอย่างอื่นเกิดในระยะเวลานาน

การรักษาโรคเมาค้าง

เมาค้างจะหายไปได้เองโดยที่ต้องให้เวลากับร่างกายในการกำจัดสารที่เป็นพิษ การปรับตัวของร่างกาย การปรับตัวเกี่ยวกับน้ำและเกลือแร่ การปรับตัวของภูมของร่างกาย และสมองกลับมาปกติลักษณะนี้ยังไม่มีวิธีการที่จะทำให้ร่างกายหายเร็วหายเร็วขึ้นจากการเมาค้าง

 1. การดื่มกาแฟถังอัดน้ำการดื่มสุราในตอนเช้าไม่ได้ทำให้อาการเมาค้างหายไป
 2. กับสุราอาจจะมีพิษต่อตับต้องให้ระวังเรื่องปรับเป็นอย่างนี้
 3. ความต้านทานยาแอสไพรินหรือยาแก้ปวดโกเฟนทั้งสองทั้งสองอย่างนี้จะเคืองต่อกระเพาะและจะทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะ

Is This Hangover Gonna Last Forever? What to Expect and How to Deal

If you’re in the throes of a monster hangover, relief can’t come soon enough.

Fortunately, hangovers typically go away within 24 hours. There are some reports online of them lasting for up to 3 days, but we can’t find much evidence to back this up.

Still, 24 hours can feel like an eternity when you’re dealing with a mishmash of physical and mental symptoms. And depending on various factors, some symptoms can be worse than others in terms of severity and duration.

Speaking of symptoms, here are some of the most common ones:

 • a pounding headache
 • dry mouth
 • feeling tired and “out of it”
 • upset stomach
 • irritability
 • sensitivity to light and sound
 • trouble sleeping
 • dizziness or feeling like the room is spinning

There are several factors that influence how long a hangover lasts and how bad you feel.

How much you had to drink

Believe it or not, how many drinks you have doesn’t appear have a significant impact on how long a hangover lasts, according to a 2017 study.

However, drinking more does often make for a more severe hangover, and severe hangovers usually last longer.

How much sleep you get (or don’t get)

There’s evidenceTrusted Source  that reduced sleep after drinking leads to more severe hangovers.

Alcohol affects sleep, and not in a good way. It may help you fall asleep faster, but the sleep is likely to be fragmented and short.

The less sleep you get after drinking, the crummier you’re going to feel.

Drinking on an empty stomach

Indulging in some bevvies on an empty stomach is never a good idea for several reasons.

For one, it gets you intoxicated faster and makes day-after misery a lot more likely. Plus, hangovers tend to be more severe after drinking on an empty stomach.

Alcohol also irritates the lining of your stomach. If you haven’t eaten, you’re a lot more likely to have stomach pain and vomiting after drinking.

How dehydrated you are

Alcohol has a diuretic effect that makes you pee more, leading to dehydration if you’re not also drinking water. If you drink enough alcohol to vomit, then that’s even more fluid lost.

Mild dehydration can give you a headache, dry mouth, and make you feel dizzy and tired — all common symptoms of a hangover.

The more dehydrated you are, the worse you’ll feel, and longer.

Existing health conditions

Medical conditions that affect the way your body metabolizes alcohol or those that affect your blood sugar can affect the severity and duration of a hangover.

Some examples are kidney and liver disease as well as diabetes.

If you’re prone to migraine attacks, you’re also more likely to have problems with hangovers, particularly hangover headaches, because alcohol is a common migraine attack trigger.

Certain medications

Some medications interfere with your body’s ability to properly metabolize alcohol. As a result, you’re more likely to throw up and have your hangover linger for a longer period.

Some common drugs that affect the way your body processes alcohol include:

Always check with your healthcare provider or pharmacist before drinking if you take any medications.

Your age

You aren’t imagining it; you really can’t hold your liquor like you used to.

As we get older, our body’s ability to process toxins slows down. As a result, you might be down for the count on less alcohol (and for longer) than before. Sorry.

There’s no quick fix when it comes to hangovers, but there are several things you can do to make things more manageable as you wait it out.

Make sure you:

 • Stay hydrated. Sipping on water and juice will help you stay hydrated. This can help ease some of your symptoms and get you feeling better.
 • Get some sleep. Remember, alcohol isn’t great for sleep quality. Even if it seems like you slept enough, it probably wasn’t very restorative. If you’re feeling wired after a night of drinking, even just closing your eyes may help.
 • Eat something. You may not feel like it if your hangover has you running between the couch and the bathroom, but eating can help you replenish lost electrolytes and settle your tummy. Go for bland things (think saltines, broth, and toast).
 • Take a pain reliever. An over-the-counter (OTC) pain reliever can help with a hangover headache and muscle aches. But keep in mind that aspirin and ibuprofen can irritate your stomach, and acetaminophen can damage your already taxed liver if you drank a lot. It’s best to take any of these with a bit of food.
HEALTHLINE EVENT
There is hope ahead

Watch Lesley Stahl, Alyssa Milano, D.L. Hughley & more as they recount the past year and look ahead to the future. Watch our insightful and uplifting conversation on hope, vaccines, mental health & more.

You know those hangover remedies passed down for generations or miracle hangover cures you see online?

None of them have actually been scientifically proven. Some may actually do more harm than good.

Skip these if you’re stuck in nightmarish hangover:

 • Hair of the dog. Drinking a little alcohol the morning after can actually make your hangover last longer by preventing your body from recovering. Avoid alcohol for at least 48 hours after heavy drinking.
 • Greasy foods. Who doesn’t love to hit a quintessential greasy spoon for burgers and fries or a big breakfast after drinking? The thing is, greasy food can mess with your already irritated stomach, bring on or worsen nausea, and make you feel even more sluggish.
 • Too much caffeine. A cup of java can have a stimulating effect and help with some grogginess and even a headache. However, caffeine has a diuretic effect. It can pick up where the alcohol left off and continue dehydration.
 • Skipping meals. It’s easy to skip meals when you’re nauseous or just want to stay in bed all day, but that can mess with your blood sugar and make you feel worse. Stay nourished with healthy things like fruits and veggies, or stick with bland foods if you’re feeling queasy.

If you’re not feeling any better after 24 hours, it’s best to check in with your healthcare provider.

Don’t worry, it doesn’t mean you’re dying or anything. But there may be something else going on.

It’s also good to know the difference between alcohol poisoning and hangovers, though alcohol poisoning symptoms usually show up while you’re drinking, not the day after.

Call 911 or your local emergency number right away if you or someone else experiences the following symptoms while drinking:

 • slow or irregular breathing
 • seizures
 • low body temperature
 • bluish or pale skin
 • unconsciousness
 • confusion
 • vomiting

Not drinking alcohol is the only surefire way to prevent a monster hangover in the future.

If you’re not ready to swear off booze entirely, these tips are your next best bet:

 • Set a limit. Give yourself a drink limit in advance and stick to it. Don’t let anyone pressure you into drinking more than you want.
 • Pace yourself. Sipping instead of chugging and alternating booze with mocktails or other nonalcoholic drinks will keep you from drinking too much, too fast.
 • Choose the right drinks. Avoid or at least limit red wine and dark spirits, like bourbon. Dark drinks contain more congeners, which can make hangovers worse.
 • Eat before you drink. Alcohol gets absorbed faster on an empty stomach. Eat before you start drinking, and nosh while drinking to slow absorption.
 • Be the DD. If you volunteer to be the designated driver, any pressure you might feel to drink more is basically off. No hangovers, and your friends will love you for it!

Hangovers are miserable, but most subside within 24 hours. Drinking in moderationTrusted Source  is key if you want to avoid them.

If you’re dealing with hangovers on the regular, it could be a sign that you’re misusing alcohol. You have several options for confidential help if you’re concerned about your alcohol use: