jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การรักษาไข้สุกใส

โรคไข้สุกใสเกิดจากเชื้อไวรัสดังนั้นยังไม่มียาที่รักษาเฉพาะ การรักษาทำได้เพียงการให้ยาลดไข้ การทำความสะอาดแผลผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาที่บ้านโดยต้องดูแลเรื่องไข้ และผื่น

แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะในรายที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย สำหรับยารักษาเชื้อไวรัส เช่น acyclovir ยานี้จะให้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดผื่นจะให้ในรายที่เป็นไข้สุกใส ซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเช่น

เมื่อไหร่จะหาย

โดยปกติใช้เวลาประมาณ 10 วัน แต่สามารถไปโรงเรียน หรือไปทำงานในเวลา 7 วัน โรคแทรกซ้อนพบน้อยได้แก่โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ระยะติดต่อของโรคไข้สุกใส

ช่วงที่สามารถแพร่เชื้อได้คือ 2 วันก่อนเกิดผื่นจนกระทั่งผื่นหาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการยากที่จะป้องกันโดยการป้องกันการสัมผัส หากมีเด็กที่ป่วยจะต้องแยกเด็กออกจากโรงเรียนจนกระทั่งผื่นหาย

การป้องกันไข้สุกใส

ไข้สุกใสจะพบแพทย์เมื่อไร

ปรกติโรคจะเป็นไม่มาก สามารถให้การดูเองที่บ้านได้ ควรพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้คือ

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคสุกใส

เด็กที่แข็งแรงมักจะหายเป็นปกติใน3-7วัน กลุ่มคนเหล่านี้จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยไข้สุกใสจะมีอาการมากกว่าเด็ก ประมาณร้อยละ 5-14 จะมีปอดบวม แต่ส่วนใหญ่ก็หาย

คนตั้งครรภ์

คนที่มีภูมิบกพร่อง

คนที่มีภูมิบกพร่องไม่ว่าจะเกิดจากการได้รับยา หรือเกิดจากโรคจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้แก่ โลหิตเป็นพิษ ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ป้องกันไดโดยให้ varicella-zoster immune globulin,

หญิงตั้งครรภ์สามารถได้รับเชื้อไข้สุกใสจากเด็กที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้สุกใสได้หรือไม่

ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อจากการฉีดวัคซีน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก

หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นงูสวัดจะมีอันตรายถึงทารกหรือไม่

ยังไม่มีรายงานว่าเป็นอันตรายต่อเด็ก

โรคไข้สุกใส โรคติดเชื้อไวรัส

เพิ่มเพื่อน