หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตรวจ Bleeding time

เป็นการวัดเวลาตั้งแต่เลือดไหลจนกระทั่งเลือดหยุดเป็นการตรวจว่าหลอดเลือดเส้นเล็กที่ผิวหนัง เมื่อผิวหนังของร่างกายเกิดบาดแผลจนมีเลือดไหลออกมาจะใช้เวลานานกี่นาที เลือดจึงจะสร้างลิ่มเลือดจนทำให้หยุดไหล

วิธีการตรวจ

ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตรัดที่แขนส่วนบนตรงที่ใช้วัดความดันเลือด แล้วอัดลมจนมีความดันขึ้นไปที่ 40 มิลลิเมตรปรอท ภายหลังจากนั้น จึงเลือกจุดบริเวณที่จะเจาะเลือดที่แขนท่อนล่าง โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กเจาะลงใต้ผิวหนัง ลึกประมาณ 1 มิลลิเมตร เมื่อเลือดไหลจึงเริ่มจับเวลา พร้อมกับผ่อนลมแผ่นยางรัด และซับเลือดทุก 30วินาทีจนเลือดหยุด

ค่าปกติ

เวลาที่ใช้จนเลือดหยุดประมาณ 1-9 นาที

การเตรียมตัวตรวจ

ความผิดปกติ

ใช้เวลานานเกินไป

การตรวจอื่นที่มักจะตรวจร่วมกัน

   

fb google