การตรวจหาคีโตนในปัสสาวะ Ketone

คีโตนเกิดได้อย่างไร

การตรวจพบคีโตนในปัสสาวะจะพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลเพื่อให้เกิดพลังงานได้ จำเป็นต้องมีการสลายไขมันทำให้เกิดคีโตน เมื่อร่างกายใช้ไขมันในการให้พลังงานจะทำให้เกิด Ketone ขึ้นมาตับจะทำให้ที่สันดาป Ketone นี้ทำให้เหลือปริมาณเล็กน้อยและตรวจในปัสสาวะไม่พบ เมื่อร่างกายไม่สามารถใช้พลังงานจากน้ำตาล ร่างกายจะนำไขมันมาทำให้เกิดพลังงานและหากมากจะทำให้ตรวจพบ Ketone ในปัสสาวะ

เราจะตรวจ Ketone ในปัสสาวะได้อย่างไร

ปัสสาวะที่นำมาตรวจควรจะเป็นปัสสาวะที่ใหม่และไม่ปนเปื้อน เราสามารถตรวจ Ketone ในปัสสาวะได้โดยใช้แผ่นตรวจปัสสาวะซึ่งจะให้ผล +1 ถึง +4

การแป]ผล

ปัสสาวะคนปกติจะมี Ketone ปริมาณเล็กน้อยวันละ 3-15 mg หากพบในปริมาณสูงอาจจะพบได้ในภาวะดังต่อไปนี้

 • โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี
 • โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน Diabetic ketoacidosis (DKA)
 • ได้รับอาหารไม่เพียงพอ
 • ไม่ได้รับประทานอาหารมากกว่า 12 ชั่วโมง
  • Anorexia nervosa
  • Bulimia nervosa
  • Alcoholism
 • ได้รับสารพิษเช่น isopropanol
 • ดมยาสลบด้วย Ether anaesthesia

ผลการตรวจบวกหลอก

กล่าวคือตรวจปัสสาวะให้ผลบวกแต่ไม่มีคีโตนในปัสสาวะ

 • ยาบางชนิดจะให้ผลบวกหลอกเช่น
  • Levodopa - eg, Sinemet®
  • Phenazopyrazine
  • Valproic acid
  • Vitamin C
 • ภาวะขาดน้ำ

ใครที่ต้องตรวจคีโตนในปัสสาวะ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะต้องตรวจปัสสาวะหาคีโตน

 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานอาหารแป้งน้อยและออกกำลังกายมาก
 • ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • น้ำตาลในเลือดสูง
 • สงสัยว่าเป็น ketoacidosis.

อาการของภาวะ Ketonuria คือตรวจพบคีโตนในปัสสาวะ

 • หิวน้ำ
 • ปัสสาวะบ่อย
 • คลื่นไส้
 • ขาดน้ำ
 • หายใจแรง
 • ม่านตาจะโต
 • ซึมหรือสับสน
 • หายใจได้กลิ่นผลไม้

หากตรวจพบคีโตนต้องปรึกษาแพทย์