หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจหาคีโตนในปัสสาวะ Ketone

คีโตนเกิดได้อย่างไร

การตรวจพบคีโตนในปัสสาวะจะพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลเพื่อให้เกิดพลังงานได้ จำเป็นต้องมีการสลายไขมันทำให้เกิดคีโตน เมื่อร่างกายใช้ไขมันในการให้พลังงานจะทำให้เกิด Ketone ขึ้นมาตับจะทำให้ที่สันดาป Ketone นี้ทำให้เหลือปริมาณเล็กน้อยและตรวจในปัสสาวะไม่พบ เมื่อร่างกายไม่สามารถใช้พลังงานจากน้ำตาล ร่างกายจะนำไขมันมาทำให้เกิดพลังงานและหากมากจะทำให้ตรวจพบ Ketone ในปัสสาวะ

เราจะตรวจ Ketone ในปัสสาวะได้อย่างไร

ปัสสาวะที่นำมาตรวจควรจะเป็นปัสสาวะที่ใหม่และไม่ปนเปื้อน เราสามารถตรวจ Ketone ในปัสสาวะได้โดยใช้แผ่นตรวจปัสสาวะซึ่งจะให้ผล +1 ถึง +4

การแปลผล

ปัสสาวะคนปกติจะมี Ketone ปริมาณเล็กน้อยวันละ 3-15 mg หากพบในปริมาณสูงอาจจะพบได้ในภาวะดังต่อไปนี้

ผลการตรวจบวกหลอก

กล่าวคือตรวจปัสสาวะให้ผลบวกแต่ไม่มีคีโตนในปัสสาวะ

ใครที่ต้องตรวจคีโตนในปัสสาวะ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะต้องตรวจปัสสาวะหาคีโตน

อาการของภาวะ Ketonuria คือตรวจพบคีโตนในปัสสาวะ

หากตรวจพบคีโตนต้องปรึกษาแพทย์

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน